لینک های دسترسی

نظرات اخیر عامه نشان میدهد که رمضان بشر دوست در مقام سوم قرار دارد


نظرات اخیر عامه نشان میدهد که در عملیه انتخابات رمضان بشر دوست در مقام سوم قرار دارد. بشر دوست عضو پارلمان بوده و یک بار هم وزیر پلان افغانستان بود.

او مبارزات خود را از یک خیمه که در امتداد شهراه که در مقابل آن ساختان پارلمان موقیعت دارد، به پیش میبرد.

بشر دوست مانند کاندیدان دیگر، علیه فساد گسترده اداری و علیه ریس جمهور کرزی مبارزات خود را به پیش برده است.

بشر دوست در دوران وزارت خود کوشش کرد تقریبا ۲۰۰۰ موسسه امداد بین المللی را به اتهام فساد از کشور بیرون بکشد.

مسایل عمده مبارزات او در صفحه انترنیتی اش مسایل مربوط به امنیت، پلان گزاری دراز مدت و محو گرسنگی و بی سوادی میباشد.

او در غزنی در ۱۹۶۵ تولد شده و در هنگام تهاجم شوری از افغانستان بیرون رفت. بشر دوست در فرانسه تحصیل کرده و در سال ۲۰۰۳ به افغانستان برگشت و منحیث وزیر پلان مقرر گردید.

XS
SM
MD
LG