لینک های دسترسی

اقامۀ دعوی توسط یک گروه مدافع حقوق بشر علیۀ حکومت برتانیه در مورد اطلاعات زندانیان


یک گروۀ مدافع حقوق زندانیان بروز دوشنبه گفت اقدامات قانونی را جهت مکلف ساختن حکومت برتانیه به افشای هویت دو مظنون دهشت افگنی که در افغانستان توقیف شده اند، آغاز کرده است.

عساکر برتانوی در سال ۲۰۰۴ دو مرد را در عراق توقیف کرده و متعاقباً به قوای ایالات متحده در افغانستان منتقل ساختند.

گروۀ خیریۀ حقوقی موسوم به Reprieve گفت در صدد است تا در جلسۀ محکمه جهت معلوم نمودن اینکه توقیف آنها قانون بود یانه، ازانها وکالت نماید.

برتانیه میگوید ایالات متحده این دو مرد را اعضای گروۀ تندرو لشکر طیبۀ پاکستان معرفی کرده است. مدیر سازمان Reprieve گفت این مردان تحت شرایط مخوفی نگهداری میشوند.

مقامات برتانوی میگویند مقامات ایالات متحده به آنها اطمینان داده اند که این افراد در یک محیط انسانی و محفوظ قرار دارند.

XS
SM
MD
LG