لینک های دسترسی

امریکا و بازگشت عبدالرشید دوستم به افغانستان


وزارت خارجهٌ امریکا به روز دوشنبه نگرانی عمیق خود را در مورد بازگشت عبدالرشید دوستم جنگسالار تبعیدی اعلان نمود. این رهبر ازبک به افغانستان برگشته است تا پشتیبانی خود را از حامد کرزی اعلان نماید.

حکومت رئیس جمهور اوباما میگوید به حکومت افغانستان مشوره داده بود تا به جنرال دوستم، که سابقه اش ممکن باعث ضعف و ایجاد اختشاشات و انتخابات بحرانی در افغانستان گردد، اجازه ندهد که به افغانستان برگردد.

این شخصیت سیاسی جنجال بر انگیز و پر نفوذ، به روز دوشنبه از ترکیه وارد افغانستان گردید، و بصورت فوری پشتیبانی خود را از حامد کرزی اعلان نمود.

این رهبر ازبک که خود در انتخابات سال ۲۰۰۴ کاندید بود، گفته میشود که مسؤل قسمی کشتار ۲۰۰۰ تن از زندانیان طالبان است.

پی جیی کرولی، معین وزارت خارجه امریکا، طی یک کنفرانس خبری گفت، حکومت رئیس جمهور اوباما مخالف برگشت دوستم و سهم احتمالی وی در حکومت آینده افغانستان میباشد.

"ما نگرانی جدی خود را به حکومت افغانستان در مورد برگشت آقای دوستم ابراز داشتیم. رئیس جمهور اوباما به اساس خبر قبلی، از یک تیم امنیت ملی خواست تا در مورد سوابق دوستم معلومات بیشتر حاصل نمایند، به شمول نگرانی در مورد دست داشتن وی در قتل دسته جمعی زندانیان طالبان."

هلری کلنتن، وزیر خارجهٌ امریکا به روز دوشنبه طی بیانیه بار دیگر بی طرفی امریکا را در مبارزات انتخاباتی افغانستان تکرار نمود.

وی گفت ایالات متحدهٌ امریکا هیچ یک از کاندیدان را تقویه و یا رد نمی نماید، و مثل مردم افغانستان میخواهد شاهد یک انتخابات جامع، همه شمول، معتبر و قانونی باشد.

XS
SM
MD
LG