لینک های دسترسی

قوماندان آسترالیایی: قوای امنیتی افغان و بین المللی آمادگی اند میزان خشونت را به حد اقل آن نگه دارند


قوماندان نظامی آسترالیایی که از جانب نیرو های حفظ صلح بین المللی، مسئولیت حفظ امنیت را بروز پنجشنبه در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر عهده دارد میگوید: وی بخاطر حملات احتمالی شورشیان بر مراکز رای دهی نگران میباشد، ولی وی عقیده دارد که نیرو های امنیتی افغان و بین المللی کاملاً آمادگی دارند تا میزان خشونت ها را به حد اقل آن نگه دارند.

این قوماندان از طریق ماهواره از کابل، با خبرنگاران در وزارت دفاع امریکا در واشنگتن صحبت نمود.

برید جنرال (دامین کانت وول) میگوید نیرو های افغان، ناتو و دیگر نیرو های امنیتی بین المللی برای حفظ امنیت انتخابات طرح ها و سناریو های مختلفی را تمرین نموده اند.

"ما مطمئن نیستم که دشمن چگونه عمل خواهد نمود ولی ما پلانهای ثابتی را در عمل خواهیم داشت."

جنرال کانت وول میگوید پولیس افغانستان در اطراف تقریباً ۶۵۰۰ مرکز رای دهی در سراسر آنکشور مستقر خواهند شد، سربازان اردوی افغانستان در حلقه خارجی قرار خواهند داشت و آیساف یا نیرو های حافظ صلح بین المللی در نزدیکی آنان برای کمک رسانی آماده خواهند بود.

و اما این افسر تائید میکند که حملات توسط طالبان و گروه های وابسته به آنان در هفته جاری در سراسر افغانستان ۵۰ در صد بصورت اوسط افزایش یافته است.

جنرال کانت وول همچنان تائید میکند که این مایه نگرانی است: "این تهدیدات با اشکال خطرناکی چون بم گذاری های انتحاری در مناطق مزدحم، بذات خود میتواند هراس برانگیز باشد. و به همین دلیل ما هر آنچه در توان داریم برای تخفیف این خطرات، انجام خواهیم داد."

این جنرال میگوید حکومت افغانستان و شورشیان هر دو برای بدست آوردن اذهان مردم با هم می جنگند، حکومت سعی میکند تا اطمینان و اعتماد را بین مردم خلق نماید تا به پای صندوقهای رای بروند، و شورشیان سعی دارند تا ترس را در بین مردم جا داده و مردم را در روز انتخابات در خانه هایشان نگه دارند.

جنرال کانت وول میگوید: "واضح است که حوادثی چون حوادث امروز، و روز شنبه، تاسف انگیز است و شاید منجر به آن گردد که تعدادی از باشندگان در مورد رفت و آمد و اشتراک در انتخابات نگران گردند. ولی این مردم، مردمی دلیر و با مقاومت هستند. و با شنیدن و دیدن این اعمال خشونت بار عادت دارند. و با دیدن پوسته های امنیتی در جاده ها و مسدود شدن راه هم عادت کرده اند. و همه درک میکنند که اینها همه جزئی از مساعی شرکای امنیتی افغانستان، برای ایجاد فضایی از اعتماد میباشد."

این جنرال آسترلیایی پیش بینی میکند که حداقل ۸۵ تا ۹۰ در صد از رای دهنده گان افغان، قادر به رفتن به مراکز دهی گردند، فقط در مناطق تحت کنترول طالبان اشتراک نخواهند نمود. وی میگوید امنیت انتخابات در صدر اولویت های کاری نیرو های بین المللی و افغان قرار دارد، و آنان تصمیم گرفته اند تا هیچ عملیات نظامی را بروز پنجشنبه انجام ندهند تا تمام نیرو هایشان برای کمک به حفظ امنیت در دسترس باشند.

"وزرا و افسران ارشد که مسئولیت اردوی ملی افغانستان و پولیس ملی افغانستان را بر دوش دارند، هیچ کسی را برای احتیاط نگه نداشته اند و همه آماده اند تا وظایف خود را بشکل کامل و دقیق آن انجام دهند."

جنرال کانت وول میگوید در حالیکه نیرو های افغان، رهبری حفظ امنیت روز انتخابات را در زمین بر عهده دارند، آیساف از طریق هوا، نقاط عمده را تحت نظارت خواهد داشت تا در موقع اضطرار فوراً اقدامات صورت گیرد. بصورت کل، مامورین میگویند در حدود ۳۰۰ هزار قوای امنیتی در عملیات روز انتخابات سهم خواهند داشت.

XS
SM
MD
LG