لینک های دسترسی

اشتراک افغان ها در انتخابات، باوجود تهدید های امنیتی


ملیونها افغان، با شجاعت تهدید حملات طالبان را به مراکز رای دهی و انتقام جوئی از رای دهنده گان نادیده گرفته و بروز پنجشنبه بپای صندوق های رای رفتند. خشونت ها و خوفهای نسبت داده شده به طالبان ، در سراسر کشور اتفاق افتاد، که شامل حملات راکت ، انفجارات، حملات مسلحانه، دزدی و سوختاندن صندوق های آرا و مسدود نمودن جاده ها بود. حکومت افغانستان میگوید ۲۶ نفر، که شامل افراد ملکی، پولیس و عساکر هم میشود، در حملات مربوط به انتخابات بقتل رسیدند.

آقای کرزی که در نظر پرسی های در صدر قرار دارد، باید بیشتر از ۵۰ در صْد آرای مردم را کسب کند تا از دور دوم انتخابات جلوگیری به عمل آید. قرار است قسمتی از نتایج تا روز یکشنبه اعلام گردد.

امیر خان که در یک مسجد در کابل رای میداد میگوید تهدیدات طالبان برای مختل نمودن انتخابات و قطع انگشتان رای دهنده گان، ویرا از رای دادن باز نداشت.

مامورین حکومت میگویند حضور برجستۀ مامورین امنیتی در پایتخت و مناطق دیگر، مانع بسیاری از حملات شد که شامل حمله به یک هوتل عمده در کابل و اقدامات برای اشغال بعضی از وزارت خانه ها بود.

برعلاوۀ خشونت ها، اتهاماتی هم در مورد خرید آرا، پر نمودن صندوق های رای دهی، کمبود اوراق رالی دهی و کارت های تقلبی موجود است.

فوزیه کوفی، عضو ولسی جرگه افغانستان به صدای امریکا گفت که کارکنان کمسیون مستقل انتخابات، اوراق زنان را خود خانه پری مینمودند.

او علاوه نمود که میزان تقلب و مداخله توسط کارکنان انتخابات، و مامورین محلی فوق العاده زیاد بود. من از یک مرکز دیدن نمودم که کارکنان کمسیون مستقل انتخابات اوراق رای را از جانب خود خانه پری مینمودند. و این مسله به عقیده من، به شفافیت نتایج آرا و مشروعیت حکومتی که حاصل این انتخابات خواهد بود، صدمه خواهد زد.

ذکریا بارکزوی، معاون دارالانشای کمسیون مستقل انتخابات طی مصاحبۀ با صدای امریکا گفت که به شکایات بصورت جدی رسیدگی خواهد شد.

او گفت که "ما هر نوع شکایتی را که مربوط به تقلب میشود، بررسی خواهیم نمود و در جریان روز، ما تعدادی از این نوع شکایات را دریافت داشتیم و فوراً اقدامات روی آن آغاز شد."

این عملیه همچنان تحت نظارت هزاران تن از ناظرین و دیده بانان موسسات داخلی و خارجی قرار داشت.

یکی از برجسته ترین این ناظرین، کای آیدی، نماینده ارشد ملل متحد در افغانستان بود که میگوید که "آنچه من امروز احساس مینمودم، در زمانیکه انتخابات پایان یافت، احساس احترام بسیار بمردم افغانستان بود. برای آنانیکه این انتخابات را براه انداختند، برای آنانیکه برای رای دهی آمدند و مصمم بودند تا برای شکل گیری آینده کشور شان سهیم باشند."

رامین کریمی که یک محصل است میگوید وی برای کاندیدی رای داده است که امیدوار است صلح را در کشورش به ارمغان بیاورد.

رای دهنده گان همچنان در این انتخابات به کاندیدان شورا های ولایتی هم رای دادند.

XS
SM
MD
LG