لینک های دسترسی

خوشبینی امریکا از روند برگزاری انتخابات افغانستان


ایالات متحده بروز پنجشنبه به مردم افغانستان که باوجود تهدیدات طالبان برای رای دهی در انتخابات مهم ریاست جمهوری افغانستانکشور شان اشتراک نمودند، ابراز احترام نمود. مامورین امریکایی میگویند هنوز بسیار زود است تا اعتبار انتخابات را ارزیابی نمود.

ایالات متحده از پروسه انتخابات افغانستان با کمک های مادی و تخنیکی، حمایت قابل ملاحظۀ نموده است. و اما بیطرفی کامل خود را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نموده و میگوید حال بمردم افغانستان تعلق دارد تا اعتبار انتخابات را قضاوت نمایند.

یک هیئت ایالات متحده برهبری ریچارد هالبروک، نماینده خاص حکومت اوباما برای افغانستان در کابل است تا از انتخابات نظارت نماید. این انتخابات همچنان از جانبِ گروه های مختلف غیر دولتی و کارشناسان کشور های مختلف نظارت میشد.

پی ج کراولی، معین وزارت خارجه امریکا در امور عامه میگوید هنوز زود است تا درمورد اشتراک مردم، و یا منصفانه بودن انتخابات قضاوت نمود، وی اظهار داشت ولی ثابت شد که مردم افغانستان برای برگذاری انتخابات بر تمام موانع و چالش ها که شامل حملات خشونت بار شورشیان نیز بود ، فایق آمدند.

او گفت "تعداد اشتراک کننده گان در طول روز افزایش یافته بود. من تصور نمی کنم به این زودی ها بتوان میزان مشخص اشتراک کننده گان را تعین نمود. ولی واضحاً اکثریت مراکز رای دهی، با وجود خشونت های پراکنده و تهدیدات ناشی از آن، باز بودند. ما انتظار داشتیم که تندروان برای تخویف رای دهنده گان، سعی نمایند. و ما خشنودیم و بمردم افغانستان تبریک گفته و شجاعت شانرا قدر میکنیم که در انتخابات رای دادند."

از آقای کراولی در مورد پائین بودن تعداد رای دهندگان در جنوب افغانستان که هراس از حملات طالبان در آن بیشتر است، سوال شد، وی در جواب اظهار داشت که مامورین امریکایی اطلاع دارند که اکثریت مراکز رای دهی در آن ساحات، باوجود تهدیدات خشونت آمیز، باز بود.

آقای کراولی گفت با موجودیت جریان خشونت در بعضی از مناطق، موفقیت انتخابات شاید با معیار های متفاوتی نسبت بدیگر نقاط جهان چون ایالات متحده، مورد قضاوت قرار گیرد، وی اظهار داشت که در نهایت این مردم افغانستان خواهد بود که شفافیت و اعتبار پروسه انتخابات را مورد قضاوت قرار خواهند داد.

او درین مورد علاوه نمود "من تصور میکنم ما دشواری های این چالش ها را ، دشواری های محیطی را که در آن انتخابات صورت میگیرد، دست کم گرفته ایم. افغانستان با یک جنگ روبرو است، و شاید هم چندین جنگ. و اما، من فکر میکنم بسیار اهمیت دارد تا مردم افغانستان در نهایت تصمیم بگیرند که آیا انتخابات منصفانه بود و یا نه!"

در اوایل هفتۀ جاری، هلیری کلنتن، وزیر خارجه امریکا، طی یک اعلامیه تحریری، اظهار داشت که ایالات متحده از هیچ کاندید حمایت ننموده و یا مخالفتی با آنان ندارد ولی خواهان یک انتخابات معتبر، امن و همه شمولی میباشد که همه آنرا قانونی بشمارند.

نتایج نهایی و رسمی تا ماه سپتمبر اعلام نخواهد شد. اگر هیچ یک از کاندیدان قادر به اخذ بیشتر از ۵۰ در صد آرا نگردند، دور دوم انتخابات در اول ماه اکتوبر برگذار خواهد گردید.

XS
SM
MD
LG