لینک های دسترسی

اظهارت اوباما در مورد انتخابات افغانستان


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید طوری بنظر میرسد که باوجود تلاش های طالبان بخاطر مختل ساختن انتخابات با خشونت، این روند موفق بوده است.

او این بیانات را روز پنجشنبه در یک مصاحبۀ رادیویی ابراز نمود. آقای اوباما همچنان وعده نمود که قوای نظامی ایالات متحده ورود فشار را بر شورشیان در افغانستان ادامه میدهد تا آنها را از پناه گاه های مصون شان بیرون نمایند.

با تکمیل شدن رای دهی بروز پنجشنبه، مامورین افغان انتخابات را نیز موفق عنوان میکنند. ولی خشونت پراگنده حداقل 26 تن را در سراسر کشور به کام مرگ کشانید. تا هنوز معلوم نیست که چه داد افغان درین انتخباات رای داده اند، و خبر بی نظمی در رای دهی نیز گزارش شده است.

قربانیان شامل نُه غیر نظامی، نُه مامور پولیس و هشت عسکر اردوی افغانستان میباشد. حملات در کابل، قندهار و سایر شهر عمده گزارش شده است.

کارکنان انتخاباتی اکنون به شمارش آرا پرداخته اند که امکان دارد این روند روز ها را در بر گیرد تا نتیجۀ نهای اعلام شود.

XS
SM
MD
LG