لینک های دسترسی

بیانات دوستم در مورد بازگشتش به افغانستان و عکس العمل ایالات متحده


عبدالرشید دوستم جنگ سالار تبعیدی افغانستان میگوید ایالات متحده باید بخاطر بازگشت او به افغانستان مسرور باشد زیرا او یک نقش مهم در جنگ با طالبان داشت.

این رهبر ازبک در هفتۀ جاری به مقامات ایالات متحده پاسخ میداد که میگویند حکومت اوباما مخالف بازگشت دوستم و نقش احتمالی او در حکومت آیندۀ افغانستان است.

طبق گزارش، دوستم که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ کاندید بود، وسیعاً مسؤل قتل عام ادعا شدۀ بعضی از ۲۰۰۰ طالب پنداشته میشود که بعد از تهاجم تحت رهبری ایات متحده در سال ۲۰۰۱ بر افغانستان رخ داده و این قتل ها کتمان گردیده بود.
XS
SM
MD
LG