لینک های دسترسی

بقول زیباری ممکن است قوای امنیتی در انفجارات بغداد دست داشته باشند


وزیر خارجۀ عراق میگوید تندروان مسؤل بم گزاری در خارج وزارت خانه های خارجه و مالیه ممکن از قوای امنیتی کشور کمک گرفته باشند.

هوشیار زیباری همچنان تصمیم حکومت را در مورد از میان برداشتن دیوارهای کانکریتی اطراف وزارت خانه ها را مورد سؤال قرار داده گفت که این اقدام لاری های بزرگ را قادر ساخت بمنطقه داخل شده و انفجار های روز چهارشنبه را براه اندازد.

او گفت در جریان دو ماۀ گذشته امنیت در پایتخت بدتر شده و هشدار داد که در روزهای آینده بخاطر ناکامی تدابیر امنیتی حملات قوی تری در بغداد بوقوع خواهد پیوست.

بروز جمعه، مقامات امنیتی توقیف بعضی را که به حزب ممنوعۀ بعث مربوط به صدام حسین، دیکتاتور سابق مرتبط هستند، به ارتباط حملات روز چهارشنبه توقیف نمودند.

دران حملات که مهلک ترین روز در بغداد از وقت خروج عساکر محارب ایالات متحده ازمناطق شهری عراق بتاریخ ۳۰ جون باینطرف بود، بیش از ۱۰۰ نفر کشته و ۵۰۰ تن دیگر مجروح شده اند.

XS
SM
MD
LG