لینک های دسترسی

ظهور شکایات مزید در مورد انتخابات افغانستان


با ظهور شکایات در مورد تقلب در انتخابات افغانستان، اعلان نتایج رسمی که ماه سپتمبر تعیین شده است، ممکن است به مخاطره بافتد.

داود علی نجفی، ریس کمیسیون مستقل انتخابات که مسول شمارش آراء است میگوید، قبل از اعلان نتایج، "روی این شکایات باید تصیم گرفته شود".

کمیسیون شکایات انتخابات که مسول تحقیق قضایایی تقلب در انتخابات است میگوید، بنابر بلند بودن تعداد شکایات، دو هفته کافی نیست.

کمیسیون شکایات بروز یکشبنه گفت، کمیسیون حدود ۲۲۵ شکایت را از روز پنجشنبه بدین طرف حاصل نموده است، به شمول ادعا های مبنی بر استفاده از ورقه های جعلی رای و هراسانیدن رای دهندگان. این کمیسیون شکایات را مورد تحقیق قرار خواهد داد.

ریچارد هالبروک، نماینده خاص برای افغانستان بروز یکشنبه گفت، منازعات در انتخابات، به کلمات وی، "من را متعجب نمی سازد."

هالبروک که در هرات صحبت میکرد گفت، امریکا به عملیه که افغانستان تاسیس کرده است احترام میگذارد.
ناظرین انتخابات در افغانستان میگویند، خشونت و هراسانیدن مردم، از آزاد بودن کامل انتخابات جلوگیری نموده است.

ولی ریس موسسه نظارت از انتخابات اتحادیه اروپایی عملیه را بصورت عموم عادلانه خواند. ریس جمهور حامد کرزی و رقیب عمده اش عبدالله عبدالله، وزیر خارجه سابق، هر دو ادعای پیروزی نموده اند.

اگر آرای دو کاندید پیشتاز به ۵۰ فیصد نرسد، دور دیگری انتخابات بین این دو کاندید صورت خواهد گرفت.

ریس جمهور براک اوباما برای افغان ها بخاطر شرکت در انتخابات م – با وجود تهدید تنداروان، مبارک باد گفت. او انتخابات را قدمی مهمی به جلو خواند.

XS
SM
MD
LG