لینک های دسترسی

افزایش نفوس مسلمانان در امریکا و قلت مسجد و محلات دیگر برای ادای نماز و عبادت


روزنامه واشنگتن پوست - مطلبی در رابطه به افزایش نفوس مسلمانان در امریکا و قلت مساجد و محلات دیگر برای ادای نماز.

در شهر (رستن) ایالت ویرجینیا، هر روز جمعه مسلمانان، برای ادای نماز جمعه در یک کنیسه یا عبادتگاه یهودان می روند.

مردان، قالین های بزرگ را هموار مینمایند و ملا به نماز دادن می پردازد. یک مرد یهودی که مسؤل این عبادتگاه است، از پهلوی قطار نماز گزاران عبور مینماید و از آنها می پرسد که اگر به چیزی ضرورت داشته باشند.

این یک ترکیب غیر معمول بین آغاز جماعت مسلمانان و کنیسهٌ یهودیان در حومهُ شهر است. علت آن، کمبود جدی مساجد و عبادت گاه ها برای مسلمانان میباشد.

در حالیکه مساجد در امریکا برای ماه مبارک رمضان آمادگی می گیرند، سیلی از مردم در این مساجد سرا زیر می گردند.

از داخل مسجد، دهلیز مسجد، صحن حویلی مسجد، خلاصه در هر گوشه و کنار مسجد، میبینید که مردم جای نماز هموار مینمایند و نماز می خوانند. ترافیک در این روز ها آنقدر زیاد می شود که دیگر برای پارک کردن موتر ها جائی باقی نمی ماند.

این افزایش در نفوس اسلام در امریکا باعث آن گردیده است که مساجد جدید در هر جا ساخته شود. ولی وقتی مسجد افتتاح شد، مسجد آنقدر به زودی پر می شود که نیاز به جای دیگر میافتد.

از این رو جوامع اسلامی به کرایه گرفتن سالون های هوتل ها، دفاتر، و حتی عبادتگاه های یهودان آغاز نموده اند.

در حالیکه دقیقاً معلوم نیست که به چه تعداد مسلمان در امریکا موجود است، بصورت تخمینی بین دو تا هفت ملیون گزارش شده است. ولی محققین می گویند که نفوس مسلمانان بسیار به شدت رو به افزایش است.

دلایل آن رو آوردن به دین اسلام، مهاجرت مسلمانان به امریکا، و علاقمندی مسلمانان به داشتن فرزندان زیاد میباشد. رهبران مسلمانان در امریکا می گویند که در کالج ایالت (کانه تیکت)، تعداد شاگردان مسلمان به مقایسه با سال ۱۹۹۰ دو چند شده است. به گفته آنها در واشنگتن دی سی ممکن بیشتر از آن باشد.

مسجد (آل دالاس ایریا مسلم سوسایتی) - جامعهٌ مسلمانان ساحهٌ دالاس، بصورت مخفف به نام مسجد (ادمس) یاد میگردد، ابتدا در سال ۱۹۸۵ از اطاق نان یک مکتب آغاز گردید که فقط چند نفر محدود در آنجا برای نماز میرفتند.

ولی از سال ۲۰۰۰ که مسجد (ادمس) اعمار گردید، تا کنون تعداد نمازگزاران از سه صد نفر به چهار هزار نفر از مناطق شمالی ویرجینیا رسیده است. مسؤلین مسجد در ابتدا خواستند که نماز جمعه را به دو وقت تقسیم نمایند.

همچنان اطاق های اضافی در منزل دوم و در زیر زمینی ساختند، محل توق موتر ها (پارکنگ لات) را توسعه دادند، در قسمت استفاده موتر قیودات وضع نمودند.

ولی با وجود این همه تلاش ها، این مسجد باز به هیچ وجهه گنجایش تعداد کثیری از مسلمانان را ندارد. از این رو تصمیم گرفته شده است تا صالون های هوتل ها را به کرایه گیرند، و از عبادتگاه های یهودان استفاده نمایند.

با وجودیکه یک عده از اعضای این عبادتگاه ها در مورد اجاره دادن کنیسه های خود به مسلمانان محتاط بودند، ولی آنعده از اعضای این کنیسه ها که از مدت طولانی در اینجا بوده اند، بیاد دارند که قبل از اینکه کنیسه های خود را داشته باشند، عیسویان برایشان اجازه میداد که از کلیسا های شان برای عبادت استفاده نمایند.

XS
SM
MD
LG