لینک های دسترسی

عبدالله عبدالله: تقلب گستردۀ در انتخابات هفتۀ گذشته صورت گرفته است


عبدااله عبدالله، رقیب عمدۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگوید تقلب گستردۀ در انتخابات هفتۀ گذشته صورت گرفته است.

عبدالله عبدالله، سابق وزیر خارجۀ افغانستان میگوید در بعضی مناطق، نتایج رای دهی چهار چند تعداد رای دهنده گان میباشد. او مامورین حکومت رئیس جمهور حامد کرزی را به جعل کاری در انتخابات متهم ساخت.

مامورین مبارزاتی کرزی این اتهامات را رد نموده، حامیان عبدالله را به جعل کاری متهم ساخت.

کمیسون انتخابات افغانستان، که به تقلب رسیدگی میکند، 225 مورد شکایت را در انتخابات پنجشنبه دریافت نموده است که شامل پُر ساختن صنوق های رای و ارعاب رای دهنده گان میباشد.

داود علی نجفی، ریس کمیسیون مستقل انتخابات که مسول شمارش آراء است میگوید، قبل از اعلان نتایج، "روی این شکایات باید تصیم گرفته شود".

کمیسیون شکایات انتخابات که مسول تحقیق قضایایی تقلب در انتخابات است میگوید، بنابر بلند بودن تعداد شکایات، دو هفته کافی نیست.

ریچارد هالبروک، نماینده خاص برای افغانستان بروز یکشنبه گفت، منازعات در انتخابات، به کلمات وی، "من را متعجب نمی سازد."

هالبروک که در هرات صحبت میکرد گفت، امریکا به عملیه که افغانستان تاسیس کرده است احترام میگذارد.
ناظرین انتخابات در افغانستان میگویند، خشونت و هراسانیدن مردم، از آزاد بودن کامل انتخابات جلوگیری نموده است.

ولی ریس موسسه نظارت از انتخابات اتحادیه اروپایی عملیه را بصورت عموم عادلانه خواند. ریس جمهور حامد کرزی و رقیب عمده اش عبدالله عبدالله، وزیر خارجه سابق، هر دو ادعای پیروزی نموده اند.

اگر آرای دو کاندید پیشتاز به ۵۰ فیصد نرسد، دور دیگری انتخابات بین این دو کاندید صورت خواهد گرفت.

ریس جمهور براک اوباما برای افغان ها بخاطر شرکت در انتخابات – با وجود تهدید تنداروان، مبارک باد گفت. او انتخابات را قدمی مهمی به جلو خواند.

XS
SM
MD
LG