لینک های دسترسی

تازه ترین انکشافات از بد رفتاری های امریکا به زندانیان


قرار است ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده (سی، آی، ای) یک گزارش را با جزیات تازه در مورد بدرفتاری با زندانیان نشر نماید که در توقیف گاه های مخفی طی سال صورت گرفته است.

مفتش عمومی سی آی ای این گزارش را بروز دوشنبه علنی خواهد ساخت که گفته میشود منتقد روش های تحقیقاتی، بشمول اعمال مشابه به غرق نمودن در آب و اعدام باشد.

این گزارش در سال 2004 تکمیل شده ولی تا اکنون سری نگهداشته شده است.

این گزارش یک حادثه را حکایت میکند که مامورین استخباراتی شلیک نموده اند تا زندانی چنین باور کند که زندانی دیگر کشته شد و بعداً نوبت او خواهد بود.

گزارش همچنان از نحو برخورد با عبدالرحیم النشیری حکایت میکند که قوماندان القاعده بود و در بمگزاری سال 2000 بالای یک کشتی جنگی ایالات متحده متهم میباشد. تحقیق کننده گان سی آی ای او را با سلاح و دندۀ برقی تهدید نمودند.

XS
SM
MD
LG