لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: "زنان بزرگترین شکست خوردگان در انتخابات افغانستان اند"


روزنامه نیویارک تایمز در مقالۀ تحت عنوان "ناظرین میگویند، زنان بزرگترین شکست خوردگان در انتخابات افغانستان میباشند" بچاپ رسانیده میگوید:

گزارش ها تقلب و ارعاب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با روایاتی چون پر نمودن صندوق ها با آرای قلابی، عدم بیطرفی کارکنان انتخاباتی و رای دادن بجای یک شخص دیگر، همچنان ادامه دارد.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید گزارشات ناظرین زمانی بنشر رسید که شمارش آرا در افغانستان ادامه دارد. یکی از مشکلاتی که ناظرین از آن ذکر نموده اند ارعاب رای دهنده گان توسط طالبان و کاندیدان قوی، مخصوصاً کاندیدان پر نفوذ محلی که برای شورا های ولایتی خود را کاندید نموده بودند، میباشد.

و اما روزنامه نیویارک تایمز از قول ناظرین انتخابات میگوید که زنان رای دهنده با موانع متفاوتی مواجه گردیدند. بصد ها مرکز رای دهی زنان در مناطقی که طالبان نفوذ دارند، مسدود باقی ماند، و زنان همچنان در بعضی مناطق مرکزی و شمالی افغانستان با تبعیض و ارعاب روبرو شدند.

روزنامه نیویارک تایمز از قول ناظرین انتخابات ادامه میدهد: کاندیدان زن تهدید شده و بصورت وسیعی از جانب مطبوعات نادیده گرفته شدند، ماموریت نظارت اتحادیه اروپا میگوید "تاثیر اوضاع غیر متجانس امنیتی، مخالفت فراگیر فرهنگی علیه زنان در اذهان عامه، و میزان حملاتی که هدف آن واضحاً ارعاب فعالیت های زنان بود، همه موانع بزرگی را ایجاد نمود."

روزنامه نیویارک تایمز میگوید زنان افغان قبلاً همه با موجودیت فرهنگ سخت گیرانه در بسیاری مناطق خارج از شهر ها، مقید بودند ولی افزایش بی ثباتی افکار اکثریت خانواده ها و جوامع را تغیر داده است و میگویند مناسب نیست تا زنان خارج از خانه هایشان فعالیت نمایند.

روزنامه نیویارک تایمز از قول موسسه انتخابات آزاد و منصفانه در افغانستان گزارش میدهد که حد اقل ۶۵۰ مرکز رای دهی زنان، در روز انتخابات مسدود بود.

نادر نادری رئیس این موسسه میگوید در ولایت جنوبی ارزگان، ۳۶ مرکز رای دهی برای زنان در نظر گرفته شده بود که فقط ۶ مرکز آن باز بود.

موسسه امریکایی انستیتوت ملی دیموکرات میگوید در بعضی از ساحات در جنوب و جنوب شرق افغانستان اصلاً هیچ زنی رای نداد.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید بقول ناظرین، عدم امنیت بزرگترین مانع در راه انتخابات بود، که به همان دلیل مردان بجای زنان در خانواده هایشان رای دادند، که به گفته ناظرین یک بر دیگر حق و حقوق زنان پایمال گردید.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید طبق قانون اساسی جدید افغانستان، زنان حق و حقوق مساوی با مردان دارند و حق دارند تا خود را برای هر مقامی کاندید نمایند.

به این اساس دو زن خود را برای مقام ریاست جمهوری و ۳۳۳ زن دیگر خود را برای شورای های ولایتی کاندید نمودند، که تقریباً ۱۰ فیصد از کرسی های شورا های ولایتی میباشد.

یک افزایش کوچک در تعداد کاندیدان زن در انتخابات امسال افغانستان بملاحظه میرسد. ولی بر اساس گزارش ناظرین اتحادیه اروپا، تعداد زنان اشتراک کننده امسال کاهش یافته بود.

روزنامه نیویارک تایمز میگوید کاندیدان زن شکایت داشتند که اوضاع خراب امنیتی امکان مبارزات انتخاباتی را برای شان غیر ممکن ساخته بود.

بدون تردید، قتل و قتال زنان کارگر در دوایر حکومتی در ولایاتی چون قندهار، مانع حضور و یا سهم گیری دیگر زنان گردید.

برای شورای ولایتی قندهار، فقط سه زن خود را کاندید نموده بودند و هیچ یک از این سه زن در جریان مبارزات انتخاباتی در قندهار اقامت نداشتند.

XS
SM
MD
LG