لینک های دسترسی

تقاضای ایران برای راۀ حل سیاسی برای یمن


ایران، چند روز بعد ازان خواستار یک راۀ حل سیاسی در جنگ بین حکومت یمن و شورشیان شیعۀ آن کشور شده است که یمن بطور غیر مستقیم ایران را به پشتیبانی از شورشیان متهم کرد.

یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایران بروز دوشنبه گفت ایران به تمامیت ارضی یمن احترام قایل است و جنگ در یمن را یک موضوع داخلی میپندارد.

او همچنان گفت ایران معتقد است که خونریزی یک راۀ حل مشکل آن کشور نیست.

هفتۀ گذشته حسن احمد اللوزی وزیر اطلاعات یمن وسایل نشراتی ایران را متهم کرد که به نحوی در مورد منازعه گزارش میدهد که نمایانگر طرفداری از شورشیان است.

شورشیان شیعه طی پنج سال گذشته بطور وقفوی در شمال یمن، که یک کشور عمدتاً سنی است، جنگیده اند. اکثریت نفوس ایران شیعه است.

XS
SM
MD
LG