لینک های دسترسی

تلاش های مزید برای خاموش ساختن حریق در نزدیک آتن


عملۀ اطفائیه در نزدیک آتن در جریان کاهش مؤقتی در بادهای شدید کوشش میکنند تا حریقی را خاموش کنند که نواحی شمال آتن، پایتخت یونان را تهدید مینماید.

عملیات در سپیده دم روز دوشنبه با بیش از ۲۰۰۰ تن از عملۀ اطفائیه بکمک هلیکوپتر ها و حد اقل شش طیارۀ آب پاش از یونان و کشورهای اروپائی آغاز یافت.

مقامات میگویند کوشش میکنند که قبل از آغاز مجدد متوقعۀ بادهای شدید در طول روز، بیک اندازه پیشرفت نایل شوند.

آژانس خبرگزاری آتن میگوید مقامات در غرب محل حریق، تخلیۀ تفرجگاۀ ساحلی پورتو جرمینو را بروز دوشنبه در حالی هدایت دادند که عملۀ اطفائیه در صدد کنترول قلۀ کتیروناس دران نزدیکی ها شدند.

این گزارش همچنان حاکیست که در جزیرۀ زکینتوس چهار حریق جریان دارد و آتش سوزی های کوچکتری در جزیرۀ سکیروس تحت کنترول میباشد.

XS
SM
MD
LG