لینک های دسترسی

نامزدی بن برننکی برای یک دور دوم بحیث رئیس


براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده رئیس فعلی بانک مرکزی این کشور را برای دور دوم نامزد نموده از رهبری او در جریان آنچه رئیس جمهور بدترین بحران مالی ایالات متحده و جهان در تاریخ خواند، ستایش کرد.

رئیس جمهور بروز سه شنبه گفت شجاعت، خلاقیت و خُلق بن برننکی در قسمت جلوگیری از دومین انقباض بزرگ اقتصادی کمک کرد.

آقای اوباما همچنان از رئیس بانک مرکزی بخاطر طرز تقربش به بحران و یک سیستم مالی در حال سقوط با آرامش و دانش، تمجید نمود.

رئیس جمهور این تبصره ها را در خلال تعطیلاتش در ایالت مساچوستس بعمل آورد.

برننکی تعهد کرد که اگر مجلس سنا تقررش را تائید کند، برای امریکائیان بنیاد رشد و رفاه را فراهم خواهد نمود.

دورۀ فعلی خدمت چهار سالۀ برننکی در سال ۲۰۱۰ بسر میرسد.

XS
SM
MD
LG