لینک های دسترسی

محاکمۀ شخصیت های برازندۀ اصلاح طلب ایران


قوۀ قضائیۀ ایران محاکمۀ چندین اصلاح طلب ارشد را بشمول مردی که رهبر کلیدی جنبش طرفدار دیموکراسی پنداشته میشود، آغاز کرده است.

یک مدعی العموم ایرانی بروز سه شنبه خواستار مجازات اعظمی برای سعید حجاریان، روشنفکر متنفذ گردید، که در یک سؤ قصد ناکام سال ۲۰۰۰ قسماً فلج شده بود. یک بیانیۀ دفاعیه که بنمایندگی از حجاریان قرائت شد حاکیست که او بخاطر اعمالش پوزش طلبیده و اعلام نموده که از حزب مخالف حکومت که به تحریک ناآرامی متهم میباشد، استعفی خواهد داد.

این محاکمۀ دسته جمعی روز سه شنبه از وقتی که احتجاج کنندگان دستگیر گردیده و بخاطر دست داشتن ادعا شده در ناآرامی های بعد از انتخاب مجدد ۱۲ جون محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران توقیف شدند، چهارمین محاکمه است.

گروه های مدافع حقوق بشر این محاکمات را نمایشی میخوانند. آنها میگویند متهمین مجبور ساخته شده اند که اعتراف دروغین کنند.

سایر اصلاح طلبان عمده شامل مصطفی تاج زاده، معین سابق وزارت داخله، محسن امین زاده، معین سابق وزارت خارجه و عبدالله رمضان زاده، سخنگوی سابق حکومت است.

XS
SM
MD
LG