لینک های دسترسی

طالبان بر یک شفاخانه در شرق افغانستان حمله نمودند


مقامات حکومت افغانستان میگویند تندروان طالب زریعه موتر سایکلها به یک شفاخانه در شرق ولایت پکتیکا حمله کرده با قوای ائتلاف در گیر جنگ شدیدی گردیدند.

حمید الله ژواک، سخنگوی ولایت پکتیکا میگوید حد اقل ۱۴ حمله کننده در این جنگ کشته و شش تن دیگر آنها دستگیر شدند.

ژواک میگوید، جنگ مسلحی هم در یکی از اتاقهای شفاخانه درگرفت که قوای واکنش، به محل رسیده و کارمندان شفاخانه را نجات داد. او میگوید، یک محافظ شفاخانه زخمی شده است.

در جنوب افغانستان، یکروز بعد از آنکه انفجار یک بم قوی محل را بلرزه در آورد، کارمندان نجات جستحوی خود را در خرابه های ناشی از انفجار بروز چهارشنبه دوام دادند.

مقامات حکومتی میگویند آن انفجار حد اقل ۶۵ نفر را زخمی و ۴۳ تن راهلاک ساخته، هتل سپوژمی و ۱۲ منزل اهالی را بین برد.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ می گوید عبدالودود یکی از کارمندان آن کمیته نیز در بین کشته شدگان قرار دارد.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این حمله را محکوم کرد.

قندهار سنگر مستحکم طالبان است، اما تندروان طالب گفته اند آنها مسئول این انفجار نیستند.

کای آیده، فرستادۀ خاص ملل متحد در افغانستان گفت، بی تفاوتی در برابر تلفات افراد ملکی که توسط حمله کنندگان صورت گرفت، غیر قابل باور است.

پولیس گفت متیقن نیست که کدام عمارت هدف حمله بوده است، اما به گمان آنها این حمله توسط یک بم افگن انتحاری طالبان صورت گرفته است.

در یک انکشاف دیگر، انفجار یک بم بروز چهارشنبه رئیس دیپارتمنت عدلیۀ ولایت قندز را درحالی به قتل رسانید که از پایتخت ولایت عبور میکرد.

XS
SM
MD
LG