لینک های دسترسی

رد گزارش ارزیابی خبرنگاران توسط اردوی امریکا


وزارت دفاع و قوماندانی نظامی ایالات متحده در افغانستان بروز پنجشنبه اتهاماتی را رد نمودند که گویا کارخبرنگارانی را ارزیابی نموده اند که با قوای امریکایی سفر میکنند.

یک نشریۀ تمویل شده توسط وزارت دفاع گزارش داده بود که مامورین از یک شرکت روابط عامه استفاده مینمایند تا مشخص سازند که خبرنگاران قوای نظامی امریکا را چگونه تحت پوشش قرار میدهند.

یک سخنگوی قوای نظامی ایالات متحده در افغانستان به صدای امریکا گفت معلوماتی که از قرار دادی ها بدست می آید، هیچگاهی برای این تصمیم گیری استفاده نمیشود که آیا برای خبرنگاری اجازه داده شود تا با قوای امریکایی سفر نماید یا نه.

سخنگو علاوه نمود، ازین معلومات برای آمادگی به مصاحبه ها و این که برداشت از پالیسی ها ، عملیات و بیانات آنها چگونه است، استفاده میگردد.

این قرار دادی گفت، ارزیابی به خبرنگاران مربوط نبوده، بلکه به نحوۀ پوشش و موضوعات مرتبط به ماموریت ایالات متحده در افغانستان مربوط میباشد.

فدراسون بین المللی خبرنگاران این اقدام را محکوم نموده است. ایدن وایت، سرمنشی این سازمان گفت طوری به نظر میرسد که قوای نظامی ایالات متحده به شایعه پراگنی، نسبت به گزارش دهی واقعی علاقمند باشد.

اگرچه، وایت اذعان داشت که هیچ سندی در دست نیست تا نشان دهد که قوای نظامی با استفاده از معلومات، خبرنگاری را از دسترسی به قطعات و یا قوماندان های امریکایی باز میدارد.

فدراسون بین المللی خبرنگاران میگوید از بیش از 600 هزار خبرنگار در 123 کشور جهان نمایندگی مینماید.

XS
SM
MD
LG