لینک های دسترسی

تبادلۀ الفاظ شدید بین نمایندۀ ایالات متحده و کرزی


طبق گزارش یک ملاقات خصوصی هنگام صرف طعام چاشت بین حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و ریچارد هالبروک، نمایندۀ خاص ایالات متحده وقتی به تندی گرائید که هالبروک موضوع تقلب دررای گیری را مطرح کرد.

یک مقام ایالات متحده گفت در روز بعد از انتخابات ۲۰ آگست، مطابق به ۲۹ اسد، هالبروک از آقای کرزی تقاضا کرد تا از عملیۀ انتخابات پیروی کند و خاطر نشان ساخت که دور دوم یکی از امکانات است. این مقام گفت که کرزی عکس العمل شدید نشان داد.

یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده این گزارش را تکذیب کرد که آقای کرزی با قهر و غضب جلسه را ترک کرد و این موضوع را بار دیگر تائید نمود که ایالات متحده در انتخابات بیطرف میباشد.

یک مقام ارشد ایالات متحده همچنان در مورد این گزارش ها ابراز نگرانی نمود که محمد قسیم فهیم، یکی از کاندیدان مقام معاونیت ریاست جمهوری آقای کرزی در قاچاق مواد مخدر دخیل میباشد.

پی جی کرولی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده تاکید کرد که هنوز زود است که در مورد نتایج انتخابات پیشگوئی نمود.

در حالیکه ۱۷٪ آرا شمار شده، آقای کرزی سبقت دارد. اما این نتایج قسمی نشان نمدید که هیچ یک از کاندیدان بیش از ۵۰٪ آرا را بدست آورده باشند.

آقای کرزی و داکتر عبدالله، رقیب ارشد او، هردو بعد از انتخابات ادعای پیروزی کرده اند.

مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان هشدار داده اند که تعداد آرای شمار شده هنوز کوچک تر ازان است تا در مورد نتایج انتخابات، که هم اکنون ادعاهای تقلب وسیع به آن لطمه وارد کرده، پیشگوئی کرد.

کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان تا بحال ۱۵۰۰ شکایت رسمی در مورد تقلب در رای گیری دریافت داشته است.

این کمیسیون گفت بخش دیگر نتایج تا حد اقل روز شنبه اعلان نخواهد شد.

اعلان نتایج نهائی، اگر بسیار زود صورت گیرد، هفتۀ آینده خواهد بود.

XS
SM
MD
LG