لینک های دسترسی

سوگواری هزاران عراقی برای رهبر قدرتمند شیعه


هزاران عراقی بروز شنبه در جاده های نجف صف بسته بودند تا جنازۀ عبدالعزیز الحکیم را که از شهر زادگاهش نجف بسوی مقبره برده میشد، تماشا کنند.

بسیاری کوشش کردند تا تابوت او را که با بیرق عراق مزین شده بود، لمس کنند و سایرین اشک میریختند و تصویرش را حمل میکردند.

الحکیم که ۵۹ سال داشت و بروز چهارشنبه در تهران چشم از جهان پوشید، رهبری شورای عالی اسلامی عراق را بعهده داشت و منحیث یک شخصیت کلیدی در تعیین سرنوشت عراق پنداشته میشد.

الحکیم در حالیکه قبل از برانداختن صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق در سال ۲۰۰۳ توسط ایالات متحده، برای بیش از ۲۰ سال در ایران در تبعید بسر میبرد، علیۀ آن دیکتاتور کار میکرد.

منوچهر متکی، وزیر خارجۀ ایران بروز شنبه از شهر نجف دیدن کرد تا در مراسم تشییع جنازۀ الحکیم اشتراک کرده و مراتب تسلیت خود را برای عراقی ها ابراز دارد.

متعاقباً، متکی به بغداد مسافرت نموده با نوری المالکی، صدراعظم ملاقات نموده حملات اخیر را در عراق محکوم کرده گفت چنان خشونت امنیت تمام منطقه را بمخاطره می اندازد.

XS
SM
MD
LG