لینک های دسترسی

۱۶ تن پولیس در نتیجۀ یک انفجار انتحاری در سوات کشته شدند


مامورین پاکستانی میگویند حداقل شانزده مامور پولیس در نتیجۀ یک انفجار انتحاری در وادی سوات کشته شد. این مهلک ترین حمله از زمان بدست آوردن ادارۀ منطقه از طالبان توسط اردوی پاکستانی میباشد.

افتخار حسین، وزیر اطلاعات ایالتی به صدای امریکا گفت زمانیکه انفجار دهنده خود را به مرکز پولیس در شهر عمدۀ منگوره نزدیک ساخته انفجار داد، بیش از 70 داوطلب قوای پولیس مشغول تمرینات بودند.

تصاویر تلویزیون ها مامورین پولیس را نشان میداد که پارچه های اجساد را جمع آوری میکردند.

حمله بر قوای پولیس یک روز بعد از آن صورت گرفت که اردوی پاکستان اعلام نمود که یک مرکز تربیۀ حمله کنندگان انتحاری را در سوات تخریب نمود.

قوای نظامی گفت گزارش های منابع استخباراتی و باشندگان محل آنها را کمک نمود آن مرکز را کشف نمایند.

طی این عملیات شش تندرو کشته شده و تعداد زیادی شاید جراحت برداشته باشد.

XS
SM
MD
LG