لینک های دسترسی

اردوی امریکا برنامه ارزیابی گزارش های جنگ در افغانستان را فسخ کرد


اردوی امریکا میگوید یک برنامه جنجال برانگیز با یک شرکت روابط عامه که طرز کار خبرنگاران جنگ افغانستان را ارزیابی میکند، فسخ کرده است.

مقامات اردو بروز دوشنبه گفتند، آنها در خواست فسخ قرار داد یکساله را که قرار بود تا ماه جنوری ادامه یابد، با موسسه به نام رندم گروپ تسلیم کرده اند.

هفته گذشته نشریه وزارت دفاع ایالات متحده به نام "ستار اند سترپس" گزارش داد که مقامات از شرکت روابط عامه برای ارزیابی چگونگی گزارش های خبر نگران در رابطه به اردوی امریکا در افغانستان، استفاده میکردند.

مقامات در وزارت دفاع و دفاتر امریکایی در افغانستان ادعای را که گویا آنها معلومات جمع شده را برای اتخاذ تصمیم در مورد اینکه یکجا شدن خبرنگاران با قوای امریکایی را اجازه بدهند یا نه، رد نمودند.

موسسه د رندم گروپ میگوید ارزیابی آنها در مورد خبرنگاران نه بلکه روی "موضوع و عنوان" ماموریت امریکا در افغانستان تمرکز داشته است.

XS
SM
MD
LG