لینک های دسترسی

چهار تاجک بخاطر ارتباط شان با القاعده مقصر شناخته شده اند


محکمه در تاجکستان اعلان کرده است که چهار تبعه تاجکستان که در افغانستان توقیف شده بودند، بخار ارتباط شان با القاعده مقصر شناخته شده اند.

در اولین چنین محاکمه در تاجکستان، مقامات گفتند محکمه برای این افراد حبس دراز مدتی را تعیین کرده است.

دو تن آنها به ۱۵ سال حبس در یک زندان شدیدا امنیت شده محکوم و به دیگران هشت سال حبس داده شد.

مقامات گفتند مدعی العمومان دریافته اند که این چهار نفر در سال های ۱۹۹۰ به افغانستان رفته و در آنچه "اعمال جنگی" نامیده شده است، به طرفداری القاعده در افغانستان و پاکستان، سهم فعالی گرفتند.

این چهار تن در افغانستان توقیف و به تاجکستان تسلیم داده شدند.

XS
SM
MD
LG