لینک های دسترسی

رد اتهام عراق توسط سوریه در مورد پناه دادن سوریه به بم گزاران


بشارالاسد، رئیس جمهور سوریه این ادعاهای عراق را رد کرده که سوریه مظنونین تعبیۀ بم های مهلک در عراق را پناه میدهد.

آقای اسد گفت بر سوریه که یک ملیون و ۲۰۰ هزار پناهندۀ عراقی را اسکان کرده، وارد نمودن اتهام قتل عراقی ها منافی اخلاق و یک اتهام دارای انگیزۀ سیاسی میباشد.

رهبر سوریه میگوید هنوز هم منتظر است که مدارک مستند این اتهامات را از عراق دریافت کند.

او در حالی صحبت میکرد که احمد داؤد اوغلو، وزیر خارجۀ ترکیه جهت مذاکره بمنظور خنثی ساختن تشنج بین عراق و سوریه به بغداد مسافرت کرد.

قرار است داؤد اوغلو با نوری المالکی، صدراعظم و جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق ملاقات کند. وزیر خارجۀ سوریه متعاقباً به سوریه مسافرت خواهد کرد.

روابط بین عراق و سوریه در هفته های اخیر بعد ازان کشیده شد که بغداد از دمشق تقاضا نمود تا مظنونینی را تسلیم کند که با رابطه به هدف قرار دادن ۱۹ آگست وزرات خانه ها در پایتخت تحت تعقیب قرار دارند.

XS
SM
MD
LG