لینک های دسترسی

مظاهرات جدید در شهر چینی


رسانه های دولتی چینی گزارش مربوط به رخداد مظاهرات در جاده های منطقۀ غربی سینگ یانگ چین تأیید نموده اند. مردم این منطقه با برگزاری مظاهرات نگرانی شانرا در مورد آنچه مصئونیت عامه روبه وخامت میخوانند، ابراز میدارند.

ساکنین محل میگویند صد ها تن از گروه قومی اکثریت هان در اورومچی مرکز این منطقه گردهم آمدند تا علیه ناتوانی حکومت برای تأمین امنیت در منطقه اعتراض کنند. طی تنش های قومی ماه جولای در سینک یانگ نزدیک به دوصد نفر کشته شدند.

سینهوا ادارۀ رسمی خبری چین میگوید مردم در چندین محل اورومچی جمع شده و اظهار داشتند که این مظاهرات بدنبال گزارش های در مورد حملاتی در شهر صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG