لینک های دسترسی

گیتس: جنگ افغانستان از دست نه رفته


بروز پنجشنبه، رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده گفت معتقد نیست که جنگ افغانستان برای ایالات متحده قابل بردن نباشد. او گفت استراتیژی رئیس جمهور تازه شروع شده است و برای پیروزی مستلزم وقت میباشد.

گیتس گفت هر نوع تقاضا برای عساکر بیشتر امریکائی باید بعد ازان صورت گیرد که مقامات ارزیابی تازه و شرایط را درانجا مطالعه کرده باشند.

او گفت در اوائل سال جاری رئیس جمهور اعزام ۲۱ هزار عسکر بیشتر را به افغانستان منظور نمود و بسیاری از انها و همچنان کارمندان ملکی هنوز به افغانستان مواصلت نکرده اند.

ادمیرال مایک ملن، رئیس لوی درستیزهای قوای مسلح افغانستان علاوه کرد که تعداد عساکر ایالات متحده در افغانستان آنقدر اهمیت ندارد که چگونگی استفاده از آنها برای محافظت مردم افغانستان دارد.

قبلا در طول هفته، جنرال ستنلی مکرستل ارزیابی خود را از جنگ با طالبان و القاعده در افغانستان که از مدتی انتظار آن میرفت، ارائه نمود.

مکرستل در گزارش خود خواستار توسعۀ قوای امنیتی افغانستان و تقویۀ استراتیژی ضد شورش دران کشور شد.

سال جاری مهلک ترین سال از زمان تهاجم تحت رهبری ایالات متحده به افغانستان در سال ۲۰۰۱ باینطرف بوده است.

و نظرپرسی های تازۀ ایالات متحده نشان میدهد که اکثریت امریکائیان در قسمت درگیری ایالات متحده در افغانستان راضی نیستند.

XS
SM
MD
LG