لینک های دسترسی

بز برای کاهش تصاعد گاز و مواد کیمیاوی  


همانطوریکه می دانید برای قطع نمودن سبزه و کیاه های وحشی ، معمولاً از ماشین های قطع سبزه استفاده بعمل می آید که اکثراً این ماشیه ها ذریعهٌ تیل و استفادهٌ مواد کیمیاوی بکار می افتد که مسلماً استفادهٌ این ماشین ها در کثافت و آلودگی هوا می افزاید.

اتحادیهٌ محیط زیست امریکا، پیشنهاد نموده است که برای از بین بردن مقدار بسیار زیاد سبزه ها و علف های خود رو باید از بزها استفاده نمایند، یعنی بز ها را از مالکین آن کراه بگیرند تا علف ها را بخورند. و چنین معلوم میشود که این کار تا کنون نتیجهٌ خوب داده است. زولیما په لچیو، خبر نگار صدای امریکا در زمینه گزارشی دارد که از من نجیبه خلیل می شنوئید.

بز ها، این کارگران گرسنه، بسیار فعال هستند. تقریباً تمام روز در خوردن و جویدن علف ها و گل های خاردار می باشند و چنین معلوم می شود که از این کار خوش شان می آید.

جم ولدز، در حدود پنجاه بز و دو دانه بزغاله اش را به (کرول کونتی) مریلند آورده است تا علف ها و سبزه های دو هکتار زمین مرطوب را بخورند و زمین را پاک نمایند. جم در ابتدا در شغل کتاره شانی کار می کرد. ولی بعداً ۳۵۰ راس بز را خریداری نمود تا از درک کراه دادن آنها پول بدست آورد، که این بزنس جدیدش درآمد زیاد دارد.

در حالیکه بیشتر مردم محیط زیست سبز را می پسندند، و آنرا ترجیع میدهند بدون اینکه از مواد سوخت فوسیلی استفاده بعمل آید، کراه نمودن بز ، راهی است که باید در نظر گرفته شود.

جم ولدز می گوید هفته دوبار می آید و بز ها را معاینه مینماید تا اطمینان حاصل نماید که صحت شان خوب است. جولی سلایکم، یک بیولوژی دان است، که در مؤسسهٌ خدمات حیوانات وحشی و ماهی ایالات متحده امریکا کار مینماید،

وی می گوید:

این ها واقعاً کار فوق العاده را انجام می دهند، سلایکم می گوید این دومین فصل تابستان است که از بز های کرائی استفاده مینمایند، و می گوید که برای چند سال دیگر نیز به قرار داد خود ادامه خواهند داد.

XS
SM
MD
LG