لینک های دسترسی

مخزن جدید در ایستگاه فضايی


دو فضانورد سفینه فضایی دیسکوری ایالات متحده در نصب یک مخزن بزرگ امونیا در خارج از ایستگاه فضایی بین المللی موفق گردیدند.

دنی اولیوزیک فضانورد ایالات متحده و کریستر فوگلسنگ همکار سویدنی وی در اوایل صبح جمعه بعد از شش و نیم ساعت قدم زدن در فضا دوباره داخل مدار گردیدند.

از این مخزن امونیا برای سیستم سرد کننده این ایستگاه استفاده میگردد و این مخزن جدید جایگزین مخزن کوچ و کهنه قدیمی گردید.

وزن مخزن جدید هشتصد کیلوگرام ذکر گردیده است که بزرگترین شی بشمار میرود که تاکنون فضانوردان در فضا انرا به این ایستگاه نصب نموده اند.

XS
SM
MD
LG