لینک های دسترسی

مراقب ناظران امریکايي از نتایج انتخابات افغانستان


افغانستان هنوز هم آرای انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی بیستم ماه آگست را شمار مینماید، رهبران قبایلی ، پولیس را متهم به مسدود نمودن مراکز رای دهی، و پر نمودن صندوق ها به نفع حامد کرزی رئیس جمهور مینمایند .

به قول کمسیون انتخابات ، در حالیکه شمار آرا دوام دارد، حامد کرزی بر رقیب عمده اش داکتر عبداله عبداله سبقت دارد. ولی اتهامات تقلب در پروسهٌ رای دهی روز به روز افزایش می یابد.

حاجی منان، رهبر قبایلی ولایت هلمند می گوید وی از داکتر عبداله پشتیبانی مینماید، ولی هیچگاه موفق نشد رای دهد.

وی می گوید در علاقهٌ وی بنان (هزارجفت) هیچکس برای رای دادن برای کدام کاندید نرفتند، ولی اکنون بیست هزار صندوق به نفع حامد کرزی است.

تهدید خشونت طالبان ، پروسهٌ انتخابات را با ترسانیدن مردم از رای دادن، مشکل ساخت.

کریستینا، از انستیتوت دموکراتیک ملی، یک امریکاهی بود که ناظر این پروسه در افغانستان بود.

او می گوید ، مساله امنیت در واقع بحیث یک معذرت برای عدم رای دادن مردم استفاده گردید.

ما از یکتعداد زیاد رای دهنده گان شنیدیم که می گفتند ساحاتی را غیر مصؤن اعلان مینمایند ، که برای رئیس جمهور برحال رای نمی دهند.

ریچارد هالبروک نماینده خاص امریکا ، اتهامات تقلب در نتاخابات را آنقدر با اهمیت جلوه نمی دهد.

وی می گوید در جریان پروسهٌ انتخابات شاید ادعا های تقلب موجود گردد، ولی این در هر دموکراسی موجود است.

کمسیون سمع شکایات افغانستان ، که متشکا از افغان ها و نماینده گان جوامع بین المللی میباشد، شکایات را برسی مینمایند.

نتایج تا زمانی تصدیق شده نمی تواند که به همهٌ شکایات رسیدگی شود.

ناظرین می گویند در حدود دو هزار شکایت ثبت گردیده است، که در حدود ۵۰۰ آن جدی میباشد.

قرار است کمسیون سمع شکایات تا دو هفتهٌ دیگر تحقیقات در مورد شکایات را تکمیل نماید.

XS
SM
MD
LG