لینک های دسترسی

برکناری رهبر شهری در چین در قبال احتجاجات


رهبران چین بروز شنبه، منشی حزبی شهر ناآرام ارومچی و قوماندان پولیس آن شهر را در قبال احتجاجات مهلک که تشنجات فرقوی را تشدید کرد، برکنار نموده اند.

آژانس خبرگزاری سینهوای چین برای برکناری لی ژی، منشی حزبی و لیو یاوهوا، رئیس ادارۀ امنیت عامۀ منطقوی ارائه نکرد.

هزاران تن از چینی های فرقۀ هان در هفتۀ جاری در ارومچی دست بمظاهرات خیابانی زده امنیت بهتر را در قبال یک سلسله حملات عجیب توسط سوزن پیچکاری، تقاضا نمودند.

احتجاج کنندگان همچنان از مقامات بخاطر عطالت در مجازات مسؤلین خشونت های فرقوی ماۀ جولای بین مسلمانان اویغور و چینی های فرقۀ هان گردیدند که باعث قتل تقریباً ۲۰۰ نفر در مرکز ولایت شین جیانگ شده بود.

بروز پنجشنبه در جریان مظاهرات پنج نفر کشته شدند.

بروز شنبه، ارومچی تحت نظارت هزاران فرد قوای امنیتی که در جاده ها گزمه میکردند و در سراسر شهر پوسته های تفتیش تاسیس کرده بودند، آرام بود.

XS
SM
MD
LG