لینک های دسترسی

سید پرویز کام بخش ژورنالیست افغان آزاد شد


یک گروۀ مدافع حقوق بشر ژورنالیستان میگوید مقامات افغانی یک ژورنالیست جوان را که دو سال قبل باتهام اهانت زندانی شده بود، آزاد کرده اند.

خبرنگاران بدون سرحد بروز دوشنبه طی بیانیه ای گفت مقامات سید پرویز کام بخش را چند هفته قبل بعد از عفو محرمانۀ او توسط حامد کرزی، رئیس جمهور آزاد نمودند.

دفتر آقای کرزی در مورد این گزارش تبصره نکرده است.

این گروه که مقر آن در پاریس است گفت کام بخش از بیم انتقام از افغانستان فرار کرده و در یک محل نامعلوم زندگی میکند.

مقامات کام بخش را در ماۀ اکتوبر سال ۲۰۰۷ بخاطر توزیع مقاله ای در مورد نقش زنان در جامعۀ اسلامی توقیف کرده بودند.

یک محکمه در ولایت بلخ او را در قضیۀ اهانت به اسلام گنهگار خوانده و به اعدام محکوم نمود.

حکم اعدام او باعث غوغای بین المللی گردید و قضات مجازات او را به ۲۰ سال زندان تخفیف دادند.

XS
SM
MD
LG