لینک های دسترسی

هلاکت چهار دختر در لگد مال شدن مکتب در هند


پولیس هند میگوید در یک ازدحام و لگد مال شدن شاگردان در یک مکتب دولتی هند در دهلی جدید حد اقل چهار دختر هلاک و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.

این حادثه در یک راه زینه تنگ در یک عمارت دومنزله در منطقۀ شمالی شهر رخ داد.

پولیس میگوید بدنبال یک شایعۀ مربوط به برق گرفتن یک شاگرد در یک صنفی که در آن آب آمده بود، شاگردان از یک بخش مکتب به بخش دیگر انتقال داده شدند.

شب چهارشنبه بارش های شدیدی در دهلی جدید باریده بود.

XS
SM
MD
LG