لینک های دسترسی

بحث برای شناسایی خشونت علیه زنان در ایتالیا


نمایندگان از سراسر جهان برای اشتراک در کنفرانس دور روزه که غرض شناسایی خشونت علیه زنان دایر شده در شهر روم ایتالیا اجتماع شده اند. ایتالیا امسال بحیث رئیس گروه ۸ کشور برجسته صنعتی جهان این کنفرانس را دایر نموده است.

زنان متشخص سیاسی و نمایندگان موسسات خیریه، گروه های فعالین و موسسات بین المللی غرض اشتراک در این کنفرانس دو روزه جهت بحث روی شناسایی خشونت علیه زنان در روم اجتماع نموده اند.

جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهور این کنفرانس را افتتاح نمود.

رئیس جمهور ایتالیا گفت در حالیکه وقایع وحشتناک خشونت در شرایط جنگ و یا اوضاع اضطراری اتفاق می افتد و یا این فقرات به سنن وحشیانۀ چون سنت نمودن دختران ارتباط میگیرد ولی خشونت های بسیاری هم در کشور های عصری و پیشرفته علیۀ زنان صورت میگیرد. ناپولیتانو در بیانات خود از خشونت جنسی به بدترین شکل آن، تعرضات و تجاوزات جنسی، و خشونت های داخلی و خشونت ها در محل کار تذکر داد.

اشه ر‌وز میگیرو، معاون سر منشی ملل متحد، وزرای خانواده و انکشاف افریقا، خانم حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان افغانستان و ماندا زند اَرڤینز، رئیس اتحاد زنان ایران در این کنفرانس اشتراک دارند.

قرار است کنفرانس با اعلامیۀ که در کنفرانس وزرای خارجه کشور های عضو جی ۸ پیشکش شود، خاتمه یابد. کنفرانس هشت کشور عمدۀ صنعتی جهان در آخر ماه جاری در حاشیه اسامبلی عمومی ملل متحد در شهر نیویارک دایر خواهد شد.

مرا کارفنگا، وزیر زمینه های مساوی ایتالیا، خشونت علیه زنان را جنایت علیه بشریت خواند.

خانم کارفنگا اظهار داشت که در حدود ۱۴۰ هزار زن در سراسر جهان قربانی خشونت های جسمانی، روحی و شکنجه های جنسی میباشند و ۵۰۰ هزار زن همه ساله توسط خویشاوندان نزدیک خود کشته میشوند.

کارفنگا میگوید تعداد قربانیان متناوب است و روی همین دلیل ما نمیتوانیم آنرا نادیده بگیریم، ولی ما باید مشوق همچو جلساتی باشیم تا سطح آگاهی را در مورد موضوعاتی که بحث شد، افزایش دهیم. بیشتر از ۲۰ هزار دست بندی که روی آن نوشته شده است (احترام بزنان، احترام به جهان) در شهر های عمده ایتالیا توزیع شده است.

XS
SM
MD
LG