لینک های دسترسی

ادامۀ سبقت کرزی در تازه ترین ارقام شمارش آرا


مقامات انتخاباتی افغانستان میگویند بموجب ارقام شمارش تقریباً کامل آرا، حامد کرزی، رئیس جمهور در انتخابات مورد منازعۀ آن کشور سبقت ثابت دارد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ۹۳ فیصد حوزه های انتخاباتی نشان میدهد که آقای کرزی سبقت ۵۴٪ خود را حفظ کرده است.

بیش از ۵۰٪ آرا برای جلوگیری از دور دوم انتخابات لازمیست.

داکتر عبدالله، وزیر خارجۀ سابق ۲۸٪ آرا را اخذ کرده است.

ولی داکتر عبدالله و سایر کاندیدها نتایج انتخابات را قبول ندارند.

این نتایج تا وقتی نهائی نخواهد شد که کمیسیون سمع شکایات که از حمایت ملل متحد بهره مند است، ادعاهای تقلب وسیع را تحقیق نماید.

علیم صدیق، سخنگوی ملل متحد در کابل به صدای امریکا گفت هنوز زود است در مورد نتایج انتخابات قضاوت نمود زیرا بیش از ۲۰۰۰ شکایت در مورد انتخابات تاریخ ۲۰ آگست مطابق ۲۹ اسد وجود دارد.

اگر کمیسیون سمع شکایات یک تعداد کافی آرا را باطل سازد ممکن است تعداد مجموعی آرایی را که آقای کرزی کسب نموده از ۵۰٪ پائین تر برود.

XS
SM
MD
LG