لینک های دسترسی

تقاضای سناتور امریکائی برای تمرکز بر قوای امنیتی افغانستان


یک سناتور ارشد ایالات متحده میگوید ایالات متحده باید قبل از تعهد اعزام عساکر امریکائی بیشتر به افغانستان، توجۀ خود را بر تقویۀ قوای امنیتی افغانستان متمرکز سازد.

کارل لڤین، رئیس کمیتۀ قوای مسلح مجلس سنای ایالات متحده بروز جمعه گفت ایالات متحده باید با فراهم کردن تعلیمات و تجهیزات بیشتر باسرع وقت، تعداد عساکر افغانی را افزایش دهد.

لڤین خواستار افزایش ۴۰۰ هزار عسکر و فرد پولیس طی چند سال آینده شد.

جان مکین، سناتور جمهوریخواه و کاندید سابق ریاست جمهوری بروز جمعه بخبرنگاران گفت که عساکر افغانستان کافی نیست و عساکر بیشتر امریکائی باید به افغانستان اعزام گردند.

و یک سخنگوی رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده بروز جمعه بخبرنگاران گفت احتمال دارد عساکر بیشتر و یا حد اقل عساکر متفاوتی به افغانستان اعزام شوند تا تهدید روز افزون را از ناحیۀ بم های کنار جاده رفع نمایند.

او گفت عساکر جدید لزوماً تعداد مجموعی عساکر ایالات متحده را در افغانستان بیشتر نخواهد ساخت.

در عوض گیتس شاید واحدهایی را که هم اکنون در ساحه هستند با متخصصین کشف بم و واکنش طبی عوض نماید.

XS
SM
MD
LG