لینک های دسترسی

افزایش کتاب های برقی در جهان


اتحادیه نشرات امریکا میگوید فروش کتاب های الکتریکی یا کتاب های که روی کاغذ نه بلکه به شکل دیجیتال از طریق کامپیوتر به دسترس مردم قرار داده شده و مطالعه میگردند، ماه قبل از ۱۲ میلیون بلند رفته است که این ۱۵۰ فیصد بلند تر از عین زمان در سال قبل است.

امازون دات کام، میگوید بیش از ۳۰۰ هزار کتاب را به شکل دیجیتل در ذخیره دارد. امازون دات کام کتاب های الکتریکی پر فروش را مبلغ ده دالر به فروش میرساند. و بعضا نویسندگان و ناشران هم بخاطر این که از مصرف چاپ کتاب روی کاغذ و مصارف انتقال و ذخیره کتاب های شان جلوگیری کرده باشند، به نشر کتاب به شکل دیجیتال روی میآورند.

دیبی نویسند کتاب های رمز، کتاب های خود را به شکل دیجیتال نشر میکند.

"این کار میتواند کتاب های کهنه و سابقه را که دیگر چاپ نمی گردند، به شکل دیجیتال دوباره به دسترس مردم قرار بدهد. همچنان ما در صورت که نتوانیم ناشری برای کتاب های خود پیدا کنیم، میتوانیم به نشر دیجیتال روی بیاوریم."

ولی منتقدین میگویند مطالعه کتاب به شکل دیجیتال مانند کتاب های که روی کاغذ چاپ می گردد، لذت ندارند.

کتاب های یوجین کیم از هر دو طریق چاپ میشود. او میگوید او بیشتر میخواهد کتاب هایش به شکل کتاب روی کاغذ چاپ گردد.

"ورق زدن کتاب و رفتن به بخش های دیگر و مطالعه مطالب ورق به ورق، لذت خاص خود را دارد."

بعضی ها هم کاملا مخالف نشر کتاب به شکل التکریکی یا دیجیتل هستند.

"به نظر من، کسانیکه در دفاتر و محلات کار شان، همه روز با کمپیوتر سرو کار دارند، نمی خواهند در خانه هم مقابل کمپیوتر نشسته و کتاب مطالعه کنند."

در عین حال، شرکت های تکنالوژی روی این جنجال دارند که کی باید حق چاپ دیجیتل این اندازه کتاب را داشته باشد. امازون و یاهوی میکروسافت، مخالف توافق قانونی اند که برای رقیب شان گوگل حق نشر میلیون ها کتاب را میدهد.

XS
SM
MD
LG