لینک های دسترسی

Breaking News

'آغاز پروگرام وسیع برای توسعۀ قوای افغانستان'


روزنامهٌ واشنگتن پوست در شمارهٌ امروزی خود تحت عنوان تجدید ماموریت تمرینات می نویسد: یک مقام ارشد امریکا گفت، قوای نظامی امریکا و ناتو فعالیت های جدی و وسیع را در مورد استخدام، تمرین، و مجهز ساختن قوای امنیتی افغانستان آغاز مینماید، و این معکوس ساختن پروسهٌ است که متحدین برای سالها به صورت جدی در بخش تقویت پولیس و عساکر توجه ننمودند.

این سازمان دهی مجدد به اساس پیشنهادات متوقعهٌ جنرال ستنلی مکرستل، قوماندان ارشد امریکا در افغانستان در رابطه به توسعهٌ قوای افغان و ظرفیت تمرینات آنها صورت می گیرد.

این پیشنهادات ، و همچنان فرستادن قوای اضافی امریکا و ناتو، که آنها نیاز دارند، از جملهٌ چند جزُ استراتیژی رئیس جمهور اوباما در مورد افغانستان است که ممکن از پشتیبانی هردو حزب در کانگرس امریکا برخوردار باشد.

دموکرات ها به خصوص در مورد گزارشی که جنرال مکرستل شاید، در برابر جنگی که روز به روز محبوبیت خود را از دست می دهد، به قوای جنگی بیشتر ضرورت داشته باشد، نگران هستند.

کارل مک لیواین، رئیس کمیتهٌ خدمات نظامی مجلس سنای امریکا به روز جمعه گفت که هدف اینست تا قوای نظامی افغانستان را تا سال ۲۰۱۲ باید به ۲۴۰ هزار افزایش دهد.

در حال حاضر پلان اینست که تا پایان سال جاری این قوا به ۱۳۴ هزار توسعه یابد.

XS
SM
MD
LG