لینک های دسترسی

طفل نوزاد و قابلیت آموزش


اکثر مردم به این عقیده بودند که نوزادان تا ۵ یا ۶ ماهگی قادر آموختن چیزی نیستند. ولی داکتران در ایالات متحده میگویند نوزدان از همان روز اول تولد قابلیت آموزش را دارند.

ساینس دانان در مرکز تحقیقاتی امریکا میگویند نوزادان بطور فزاینده تحت نفوذ محیط شان قرار میگیرند.

مثلا بزودی نوزاد میآموزد که اگر لبخند نماید برایش بهترین مراقبت فراهم میگردد. و از همین جاست که نوزادان با افراد دیگر ارتباط خود را قایم میکنند.

محققین میگویند قابلیت آموزش در نوزادان، حتی قبل از تولد، موجود است.

نوزادان میتوانند صدا ها را حتی در بطن مادر خود تشخیص بدهند و بشناسندو آنرا به خاطر بسپارند.

متخصصین میگویند برای انکشاف دوره های بعد، آموزش در سال های اول زندگی برای اطفال نهایت مهم است.

مطالعات نشان میدهد که مادران در انکشاف مهارت های لسانی، و ارتباطات اجتماعی اطفال شان نقش مهمی دارند. اطفال مادران که از تکلیف افسردگی رنج میبرند، غیر فعال بوده و فاقد مهارت زبانی اند. این اطفال همچنان در قسمت معامله با دیگران و همکاری و روابط اجتماعی نهایت ضعیف خواهد بود.

ولی، مراقبت و توجه درست مادر، حتی اگر مادر افسرده هم باشد، بر اطفال تأثیر خوب دارد.

متخصصین میگویند سه سال اول در اطفال نهایت مهم است. درین دوره مغز اطفال در حال رشد میباشد. مهارت تکلم و مکالمه در محیط که سر و صدا زیاد باشد بهتر انکشاف میکند.

اکثر اطفال تا ۶ ماه اول زندگی زبان مادری خود را شناسایی میکنند. درین دوره نوزادان عموما شروع به ایجاد صدا های مختلف میکنند. این صدا ها به مرور زمان به کلمات بی ربط مبدل میشود.

تا آخر سال اول، اکثر نوزادان شروع به بیان چند کلمه ساده کرده ولی معنی کلمات را عموما نمی دانند.

تا ماه ۱۸ ام، اکثر کودکان میتوانند ۸ تا ۱۰ کلمه را بیان کنند.

تا دو سالگی، اکثر شان جملات ساده را بیان کننند.

تا سال سوم، چهارم و پنجم، تعداد کلمات که یک طفل میاموزد بیشتر میشود. و در این سن کودکان شروع به فهم قوانین زبان میکنند.

XS
SM
MD
LG