لینک های دسترسی

تجلیل از روز کارگر در امریکا


همه ساله امریکاییان درماه سپتمبر از روزکارگر تجلیل می کنند اما این روز داستان اندوهناک را نیز در تاریخ این کشور درج نموده است.

همه ساله از اولین دوشنبه ماه سپتمبر در ایالات متحده امریکا به عنوان روز کارگر تجلیل میگردد. برای اکثریت امریکاییان درعصر حاضر روز کارگر را به معنی گردهم جمع شدن و میله کردن وکباب خوری در صحن حویلی ِ ، فروشات آخر هفته و یک روز ِ آسوده خاطر قبل ازشروع مکاتب است.

اما تاریخچه این رخصتی به طور جدی تاریخ ملال آوری را به همراه دارد که بی نظمی ها، شورش ها وحتی مرگ را شامل بود.

با برگشت به گذشته، در روزهای انقلاب صنعتی درامریکا، توقع میرفت کارگران 12 ساعت در روز و هفت روز هفته کار کنند. این شرایط شامل کار کودکان نیز بود که تصور آن وضع در عصر حاضر بسیار وحشتناک است.

این شرایط زمانی سخت تر شد که یک شرکت ساخت وساز واگون های قطار آهن مسافربری در ایالت الینوی امریکا کارگرانی را استخدام کرد و ازآنان خواست تا واگن های مسافربری مجلل و عصری بسازند.

درآن زمان روزگار بسیار سخت شده بود. در پاسخ به این شرایط < جورج پولمن> ، رییس آن شرکت، تعداد مشاغل را کاهش داد و معاشات را کم کرد.

این رخداد درسال 1893 یعنی 116سال قبل واقع شد. هزاران کارگر در اعتراض به وضع شان دست به احتجاج و راهپیمایی زدند وتقاضای بلند بردن معاشات شان و پایین آوردن اجاره ها شدند. اتحادیه های کارگری دیگر نیز به آنها پیوستند و ازکار برای شرکت واگن سازی پولمن دست کشیدند. این آشوب ها در شهرهای کوچک به یک اضطراب ملی بدل شد.

به منظور حمایت ازسیستم پُسته رسانی بوسیله قطار آهن و نگرانی مقامات قطار آهن ، این اغتشاشات باعث شد که <گورو ور کلیولند> رییس جمهور آن زمان ایالات متحده داخل قضایا گردد. او این احتجاجات راغیرقانوی اعلام کرد و 12 هزار عسکر را برای سرکوبی احتجاجات فرستاد. نشانه ها حاکی است برخورد با احتجاجات بی رحمانه و خونبار بود.

این احتجاج درهم شکست، اما روحیه کارگران نیز درهم شکسته بود. عواقب بد این رویداد دامنگیر رییس جمهور < کلیولند > گردیده و منجر به شکست وی انتخابات گردید. و روز رخصتی برای طبقه کارگر باقی ماند.

برطبق قانون وزارت کار ایالات متحده دوشنبه اول ماه سپتمبر هرسال با روز کارگر دراین کشور مصادف است. امسال روز کارگر در هفتم ماه سپتمبر واقع شد.

گفتنیست که کانگرس امریکا قانون رخصتی رسمی روز کارگر را درسال 1894 یعنی 115 سال قبل به امضاء رسانید.

XS
SM
MD
LG