لینک های دسترسی

کشته شدن سه سرباز امریکایی در افغانستان


مامورین نظامی ایالات متحده میگویند سه سرابز امریکایی توسط انفجار کنار جاده در جنوب افغانستان کشته شده است.

مامورین این خبر را روز چهارشنبه اعلام نمودند ولی جزیات بیشتر را ارائه ننمودند.

این بمگزاری در میان موجی از حملات شورشیان افغان علیه قوای ناتو و ایالات متحده صورت گرفت.

از زمان سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001، آگست مهلکترین ماه برای قوای امریکایی در افغانستان بود.

طی سال های اخیر خشونت در افغانستان بشکل تدریجی در حالی افزایش میباشد که طالبان بخاطر توسعۀ ساحۀ ادارۀ شان در سراسر کشور جنگ میکنند. قوای نظامی ایالات متحده و ناتو تعداد بی سابقۀ عساکر را به کمک قوای نظامی افغانستان اعزام نموده تا با شورشیان جنگ نمایند.

XS
SM
MD
LG