لینک های دسترسی

دستگیری چهار مظنون جرایم جنگی در بوسنیا


پولیس در بوسنیا–هرزگوینیا چهار عسکر سابقۀ مسلمان را به اتهام جرایم جنگی در جریان بحران بالقان در اوایل دهۀ 90 میلادی دستگیر نموده است.

مقامات این چهار مرد را در چهار شهر مختلف دستگیر نمود.

آنها متهم به قتل 19 غیر نظامی و سه سرباز کورشیائی در جریان یک حمله در سال 1993 میباشند. چهار تن، که دو طفل در بین آنها نیز شامل بود، در آن حمه زخمی شده بود.

اگرچه مسلمانان و کوریشائی ها علیه قوای سربی در بحران بوسنیا متحد بودند، آنها در سال 1993 در مناطق مرکزی و جنوبی بوسنیا هرزگوینیا بین خود نیز جنگ کرده اند.

یک متارکۀ صلح تحت حمایۀ ایالات متحده نزاع را در سال 1995 خاتمه بخشیده منجر به انقسام بوسنیا به جمهوری سربستان و فدراسون مسلمان کوریشیا گردید.

XS
SM
MD
LG