لینک های دسترسی

اعلام نتایج ابتدائیۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان


کمیسون مستقل انتخابات افغانستان میگوید شمارش ابتدائی آرا، حامد کرزی، رئیس جمهور برحال را نشان میدهد که برندۀ 54 در صد آرا شده است.

نتایج تا زمانی نهای نیست که از سوی کمیسون سمع شکایات تحت حمایۀ ملل متحد، تصویب نشود. این سازمان امر شمارش قسمی آرا هدایت داده ، که شاید اعلام نتایج را تا چندین هفته به تاخیر اندازد.

کمیسون انتخابات نتایج ابتدائی را روز چهارشنبه اعلام نموده گفت اشتراک رای دهندگان 38 در صد بود.

داود علی نجفی، رئیس کمیسون مسقتل انتخابات میگوید آقای کرزی 54.6 در صد آرا یعنی سه ملیون و نود سه هزار و دو صد و پنجاه و شش رای را کسب نموده، که بیشتر از 50 در صد است، و از دور دوم بر گزاری انتخابات جلوگیری میکند. عبدالله عبدالله، رقیب عمدۀ آقای کرزی 27.7 در صد آرا، یک میلیون و پنجصد و هفتاد یک هزار و هشتاد یک رای را کسب نموده است.

مامورین ناظر انتخابات اتحادیۀ اروپائی در افغانستان میگویند یک و نیم میلیون رای مشکوک را از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شمار نموده اند.

مامورین این اتحادیه بروز چهارشنبه گفتند ارقام جدید میرساند که دریک بر سوم آرا ی انتخابات افغانستان ، تقلب صورت گرفته است.

آنها میگویند ارقام جدید شامل 1.1 میلیون رای برای حامد کرزی، رئیس جمهوری فعلی و 300 هزار رای برای عبدالله عبدالله، رقیب عمدۀ او میباشد.

تیم مبارزات انتخاباتی کرزی فوراً بیانیۀ را نشر نموده واین اعلام ناظرین اتحادیۀ اروپائی را نامکمل، غیر مسولانه و در تضاد با قانون اساسی افغانستان خوانده اند.

انتخابات افغانستان بخاطر اتهامات گستردۀ تقلب، مورد سوال قرار گرفته است.

سفارت ایالات متحده در کابل با نشر بیانیۀ گفت کمیسون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسون سمع شکایات تا هنوز اتهامات تقلب را بررسی میکنند.

ایالات متحده از کاندیدان و حامیان آنها خواست تا در حالیکه آرا تثبیت میشود، از خود شکیبائی نشان دهند.

XS
SM
MD
LG