لینک های دسترسی

خانم افغان رئیسۀ یک مرکز اسلامی در امریکا


مسجد سعد شهر سلوانیا واقع تولیدو در ایالت اوهایو خانمی را به رهبری برگزیده است. این خانم افغانست و اولین رئیس یک مرکز اسلامیست که ازجمع زنان مسلمان در ایالات متحده انتخاب شده است.

تولیدو شهریست در ایالت اوهایو و ازجمله شهر های صنعتی ایالات متحده متخصصین و کارگران موسسات صنعتی و تولیداتی بیشتر باشندگان این شهر آرام و عاری از ازدحام ترافیکی را تشکیل میدهد. تعداد خارجیان درین شهر نسبت به بسیاری از شهرهای ایالات متحده کمتر است.

مسلمانان این شهر در سال 2001 مسجدی را بنیاد کردند که نه تنها سالون بزرگ با گنجایش دو هزار نماز گزار دارد بلکه به مثابه یک مرکز اسلامی شامل بخشهای مختلف دیگر نیز هست.

این خانم تجارت پیشه ای افغان و مادر پنج فرزند که اخیراً به حیث سرپرست مسجد و مرکز اسلامی سعد در تولیدو انتخاب شد

درعین حال با همسرش در نمایندگی فروش موتر که مالک آنست نیزهمکاری میکند و به این ترتیب تنظیم وقت و رسیدگی به امور منزل ، اولاد ها ، سرپرستی مسجد و کار برای امرار معیشت برای او مبارزه ایست که بطور قابل وصفی با آن روبرو میشود.

سلمینا میگوید اسلام تاریخ گسترده ایی در رابطه به احترام به زنان دارد که چهارده صد سال قبل و با ظهور پیامبر بزرگ اسلام آغاز میشود.

در محیطی که خانم صدیق و خانواده اش در آن زندگی میکنند اجتماع خیلی روشنفکر از مسلمانان این شهر اند که مشکلی در انتخاب یک زن به حیث سرپرست مسجد نداشته اند. و درحالیکه اختیار کردن چنین مقام که به او فرصت همکاری و رهنمایی به جوانان و مردم مسلمان این منطقه را میدهد احساس خرسندی میکند.

درشهر سلوانیا حدود پنجهزار مسلمان زندگی میکند. دو صد خانواده مسلمان اعضای دائمی مسجد سعد اند که درعین حال مسلمانانی که اعضای این مسجد نیستند صرف هنگام ادای نمازهای اعیاد و جمعه ها مراجعه میکنند.

سلمینا صدیق معتقد است که مسلمانان همه بایست درهمه امور حیاتی از منابع اسلامی دردست داشته و سنن پیامبر اسلام پیروی نمود

تا تصویر بهتری از جهان اسلام در انظار مردم جهان و غیر مسلمانان بیرون داده شود.

"احساس خوبی دارم ! مرکز اسلامی ما درینجا به سرپرست لایق و فعالی ضرورت داشت و من کاملاً مطمئنم که همسر من شایسته این مقام است و من از او این مسوولیتی که بدوش گرفته حمایت کامل میکنم."

این مسجد دارایکمیته های مختلف مثل کمیته زنان که وظیفه رسیدگی به اطفال و خانواده هایشانرا دارد ، کمیته تبلیغاتکه موظف به پخش آگاهی هاست و کمیته های تعلیمی و تدریسی از تعالیم اسلامی برای جوانان مسلمانو کمیته های تعلیمات در مورد اسلام برای غیر مسلمانان این منطقه دارد.

خانم صدیق درمورد مراسم وسنن ادای نماز مسلمانان و دلیل این تصویر که زنان در عقب مردان نماز میگزارند اظهار داشت:

خانم صدیق تائید میکند که زنان حتی در صدر اسلام نیز موقف های عالی را در خانواده و اجتماع حائز بوده مقامهای داشته اند لکن امروزه بعضی از عقاید افراطی از حقوق حقه آنان چشم پوشی میکند که علت آنرا کمبود معلومات و عدم مطالعه در مورد تاریخ اسلام میداند.

XS
SM
MD
LG