لینک های دسترسی

بحث روی اصلاحات صحی در امریکا


رئیس کمیته مالی سنای ایالات متحده، پس از انتظار طولانی لایحه اصلاحات مراقبت های صحی امریکا را که با انتقاد هر دو حزب جمهوری خواه و دیموکرات مواجه گردید، آشکار ساخت.

مکس باوکوس سناتور دیموکرات از ایالت مونتانا بروز چهار شنبه پلان 856 ملیارد دالری هشت سال آینده را منتشر نمود.

به این حساب برای هر فرد لازمی است تا بیمه صحی داشته باشد، اما این به پیشنهاد جنجال برانگیز پلان صحی منحصر به دولت خاتمه میبخشد.

این پلان همچنان تقاضای افزایش خدمات دولتی صحی را برای امریکایی هایی که مزد کم دارند، نموده است.

این لایحه بطور مجاز از حمایت اقلیت جمهوری خواه برخوردار نبوده و عده ای از اعضای دیموکرات نیز با آن مخالف اند.

هرچندی که باوکوس بروز چارشنبه به خبرنگاران گفت که پلان مراقبت های صحی وی خوب و متوازن بوده و میتواند که از سوی مجلس سنا به تصویب برسد. او همچنان گفت: وی عقیده دارد این اقدامات زمانی که در کمیتهء وی به رای گیری کشانده شود، از حمایت جمهوری خواهان نیز برخوردار خواهد گردید.

XS
SM
MD
LG