لینک های دسترسی

هشدار ایران به مخالفین برای اجتناب از سهمگیری در راه پیمایی


قوای امنیتی ایران به حامیان مخالفین هشدار داد تا در جریان راه پیمایی مورد حمایت حکومت بروز جمعه دست مظاهرات ضد حکومتی نزنند.

فعالین مخالف خواهان مظاهرات همزمان با راه پیمایی روز قدس گردیدند که این رویداد سالانه برای ابراز حمایت از فلسطینیان و محکوم نمودن اسرائیل براه انداخته میشود. میر حسین موسوی رهبر مخالفین گفته است که در نظر دارد درین راه پیمایی اشتراک ورزد و فعالین مردم را ترغیب نمود تا ازین گردهم آیی بزرگ استفاده نموده علیه انتخاب مجدد رئیس جمهور احمدی نژاد که مورد مناقشه است، اعتراض نمایند.

بروز پنجشنبه رسانه های حکومتی ایران یک پیامی را از قوای پاسداران انقلاب نشر نمودند که سرکوبی هرگونه مظاهرات را در جریان این راه پیمایی ها وعده داده است.

بدنبال انتخابات مورد مناقشه دوازدهم جون، گروه های حقوق بشر گفتند که صد ها نفر طی زد و خورد ها با قوای امنیتی در جریان مظاهرات ضد حکومتی بعد از انتخابات توقیف گردیدند. از آن زمان مقامات به محاکمۀ رسمی متهمین پرداخته و کوشش نموده تا مامورین میانه رو را در داخل حکومت منزوی سازند.

XS
SM
MD
LG