لینک های دسترسی

ولف: اهداف امریکا در افغانستان باید مشخص گردد


فرانک ولف عضو کانگرس از حزب جمهوریخواه امریکا، نویسندۀ لایحۀ که باعث تشکیل گروه مطالعۀ عراق گردید ازرییس جمهورامریکا میخواهد تا یک گروه از احزاب ملی متشکل از اشخاصی که ستراتیژی امریکا در افغانستان را حمایت کنند تشکیل بدهد که توسط جنرال ستنلیمکرستل قوماندان امریکائی ناتو در افغانستان و جنرال دیوید پتریاس قوماندان نظامی در عراق بکارگرفته شده است.

ولف همچنان دریک نامه مورخ شانزدهم ماه سپتمبر سال جاری از ریس جمهور خواسته است تا یک بیانیۀ تلویزیونی خطاب به ملت راجع به پلان امریکا برای افغانستان مانند بیانیۀ نهم ماه سپتمبر خویش که درمورد بهبود مراقبت های صحی بود، ایراد نماید.

ولف گفت، بیانیه باید بطور موثری به مردم امریکا بیان کند که ما چرا در افغانستان هستیم و اگر از آن خارج شویم به ما چه خطردارد.

ولف که درجنوری سال ۲۰۰۲ اولین هیات نمایندگان کانگرس به افغانستان را به تعقیب سقوط طالبان ،رهبری نمود گفت، لست هیات حد اقل شامل دوعضو مطالعات عراق مانند سناتورسابق چک روب واید میس ریس سابق کارمندان قصرسفیدباشد تا اجازۀروابط و اتصال را داشته باشند. وی همچنان پیشنهاد نمود که سناتوران سابقه سام نن ، باب کیری ، جان وارنرو جورج سکالتز وزیرخارجۀ سابق و رایان کراکر سفیرسابق با فکر بازدربین هیات خدمت کنند.

فرانک ولف در کنفرانس مطبوعاتی در حضورخبرنگاران ، نامۀ خطاب به ریس جمهوراز جانب نمایندگان مجلس سنا را چنین به خوانش گرفت:

جناب ریس جمهور، فقط هفتۀ قبل امریکائیان در سراسر کشور گردهم آمدند تا که واقعۀ صبح مخوف ماه سپتمبر سال ۲۰۰۱ را که جت های تجارتی بحیث سلاح بکار رفت و زمانیکه افق برای همیشه تغییرنمود واحتما لاً سمبول نظامی امریکا حفرۀ عمیق برداشت یاد آوری نمایند. از یازدهم سبتمبرتاکنون هشت سال سپری گردید و هنوز برای شکست دادن دشمن که کشورما را تحت حمله قرار داد و سه هزارتن از هموطنان ما را به قتل رساند کافی نبوده است.

در بخش دیگر نامه ولف چنین خواندکه:

بن لادن گرفتار نگردید. ملا عمر هنوزهم عملیات طالبان را رهبری میکند باوجود اینهاطالبان سازماندهی میشوند وباردیگر مناطق را از قوای ائتلاف بدست میاورند. آنها تکنیک های ما را فرا گرفته و اقتباس کرده اند. نتایج اخیر انتخابات در افغانستان عمدتاً آشفته بود. نتیجه گیری اندک وتائید گسترش ارتشا فقط در جریان حکومت ضعیف کرزی بکاررفته است. رشوه وفساد خاصۀ کشورشده است. ترافیک مواد مخدر شورش را تحریک میکند. سرحد پر منفذ افغانستان و پاکستان به جنگجویان القاعده و طالباناجازۀ گسترش آزادانه را مساعد میسازد.

بعد از استماع نامه، خبرنگاران به سوالات شان از آقای ولف آغاز کردند . از وی سوال شدکه : مردم به این باوراندکه امریکا در جنگ افغانستان برنده نخواهد شد به آنها چه توضحی دارید پیروزی در افغانستان چگونه خواهدبود؟

دلایل مختلفی وجود دارد به همین دلیل ارایۀ مکتوب را در این کنفرانس ترتیب کردم . تمام موادمربوط به افغانستان را مطالعه میکنم در بارۀ مسایل افغانستان بسیار دقیق هستم. کدرسیاسی حکومت خود را از مسایل بدورنگهمیدارد. به همین سبب مساعی ریاست جمهوری را به موضوع جلب میداریم و همچنان کمک گروه مطالعات افغانستان را تقاضا میکنیم. گروه مطالعات عراق جنبۀ سیاسی نداشت.

در گروه مطالعات عراق لی هان پندا، ادمس و رابرت گیتس را داشتیم که از اجراات شان به کشور خبر بدهند. و چک راب نویسندۀ مطالعات عراق بود. بفکر من مردم امریکا باید بدانند چه، چرا، چه وقت. اکنون حکومت امریکا سکوت نموده است.لذا ما از رهبری ریاست جمهوری بیانیۀ را انتظار داریم و هم ازگروه مطالعات افغانستان درزمینه طالب معلومات هستیم که اجراات شان را واضح بسازند.

در این کنفرانس خبرنگار روزنامۀ واشتنگتن پوست سوال نمود که شما برای تغییردادن نظریات مردم چه گفتنی دارید

فکر میکنم امریکائیان برای مدتی توجه شانرا به سایرمسایل معطوف داشته اند. من مقالۀ نشنل کمزشن اند تروررا درسال ۱۹۹۸ نوشتم به الجزایر رفتم و تاثیر دهشت افگنی را دیدم . لایحۀ نوشتم و آنرا به کانگرس فرستادم و در آن از اسامه بن لان نام برده بودم که درسالهای ۱۹۹۱ و ۹۶ در آنجا زندگی میکرد. حرفهای من جدی گرفته نشد. گروه برمر کمزشن گزارشی درمورد خطراات و گسترش دهشت افگنی نوشته بودند و جهان دربرابر آن اقدامی نکرد و ما دریافتیم که بعداً چه اتفاق افتاد. من مسولیت دارم که کشور را به مسلۀ افغانستان علاقمند بسازم. ذهنیت های خوبی وجود دارد که مفکوره هائی در مورد افغانستان دارند اما ما مسولیت داریم که به مردم امریکا توضیح بدهیم که چه امکان پذیر است.و ریس جمهور باید در موضوع دخیل باشد.

خبرنگار واشنگتن پوست همچنان پرسیدکه : هرگاه ما افغانستان را ترک کنیم القاعده دوباره برخواهد گشت آیا منظورشما همین است.

فکرمیکنم با تعداد زیادی از مردم صحبت کرده ام. مردم به همین باوراند. اما آنچه را که من میگویم اینست که ریس جمهور به مردم روشن سازد که چرا در افغانستان هستیم و دوم اینکه برای چه می جنگیم و اگر درآنجا حملاتی صورت گیرد درنهایت پلان امریکا چیست؟

ضمن سوالات سایرخبرنگاران ، خبرنگار صدای امریکا از آقای ولف پرسید که چرا امریکا بخاطر مقابله با تروریزم افغانستان را انتخاب کرد درحالیکه علایمی دال برموجودیت القاعده درپاکستان و تربیۀ کمپ های تروریسی در آنکشور دیده شده است.

وی در جواب گفت ،سوال خوبی است ولی فکر میکنیم وزارت خارجه باید به آن پاسخ بدهد.

این کنفرانس با قرائت کامل نامۀ خطاب به ریس جمهورو سوالات خبرنگاران برای ۲۵ دقیقه ادامه یافت.

XS
SM
MD
LG