لینک های دسترسی

تکرار ادعای احمدی نژاد در مورد افسانه بودن هالوکاست


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران بار دیگر گفت که هالوکاست، یعنی قتل عام یهودان توسط نازی ها در جریان جنگ جهانی دوم، دروغ کشورهای غربی بود تابرای ایجاد دولت یهودی اسرائیل بهانه ای داشته باشند.

آقای احمدی نژاد این تبصره را بروز جمعه در جریان یک اجتماع سالانۀ تحت سرپرستی دولت جهت ابراز پشتیبانی برای فلسطینیان و محکوم نمودن اسرائیل بعمل آورد.

رئیس جمهور ایران هالوکاست را افسانه و یک دورغ ثابت نشدنی بمنظور تعمیم پشتیبانی از اسرائیل خواند.

گروه های مخالف نیز در اجتماع روز جمعه اشتراک کردند، باوجود هشدارهای مقامات امنیتی جهت دوری گزیدن ازان.

فعالین مخالف حکومت در صدد بودند تا ازین اجتماع بزرگ جهت احتجاج علیۀ انتخاب مجدد مورد مناقشۀ احمدی نژاد، رئیس جمهور، استفاده کنند.

عمال امنیتی با پشتیبانان مخالفین حکومت تصادم کردند و چندین احتجاج کننده توقیف شدند.

XS
SM
MD
LG