لینک های دسترسی

جایزۀ شیر طلائی برای فلم اسرائیلی


جایزۀ شیر طلائی برای فلم اسرائیلی بنام "لبنان" داده شد که دایکتر آن سمیول ماوز است. این کارگردان تقریباً تمام فلم را از داخل یک تانک تصویربرداری نموده تا ترس و بیمی را که منحیث یک عسکر جوان اسرائیلی در جریان جنگ 1982 تجربه نموده، بیان نماید.

ماوز بخاطر خاطره های جنگ بسیار وحشت زده شده بود که 25 سال را دربر گرفت که توانائی را در خود یابد تا این فلم را بسازد. او مرد جوانی بود که در جریان این جنگ، در قوای نظامی اسرائیل خدمت میکرد. این جنگ منجر به دو دهه اشغال توسط اسرائیل گردید.

حین گرفتن جایزه کارگردان فلم چنین گفت:این جایزه را تقدیم به تمام هزاران نفری در سراسر جهان مینمایم که از جنگ، مانند من، صحت و سلامت برمیگردند.

او میگوید آنها سلامت به نظر می آیند، ولی خاطره های جنگ در روان شان برای همیشه باقی میماند.

مجلۀ تفریحی (ورایتی) این فلم را جسور ترین و بهترین فلم کوتاه اسرائیلی عنوان کرده است. هیت جایزه، که توسط انگ لی رهبری میشود که خودش نیز برندۀ این جایزه است، جایزه را در ختم یازدهمین روز نمایشات اعلام کرد.

فلم کمیدی طنز گونۀ "زندگی در جریان جنگ" که توسط تاد سولوندز، کارگردان امریکا ساخته شده، جایزۀ بهترین فلمنامه را اخذ نمود.

فلم ایرانی "زنان بدون مردان" که توسط شیرین نشات ساخته شده جایزۀ بهترین کارگردان را کسب کرد. این فلم زندگی چهار خانم را در عقب کودتای تحت حمایۀ خارجی ها در سال 1953 در ایران نشان میدهد.

حین سپاسگذاری از هیت منصفه، کارگردان فلم گفت فلم نتیجۀ کار رضاکارانه و بدون درنظر داشت پاداش ساخته شده است.او گفت این فلم در مورد ایرانی های صحبت میکند که بخاطر دریافت دموکراسی مبارزه میکنند و مخاطب آن حکومت ایران میباشد.

او علاوه کرد: از حکومت درخواست میکنم تا به مردم آنچه را بدهد که نیاز دارند – یعنی، حقوق بشر، آزادی و دموکراسی. با مردم ایران مصالحه کنید.

کالین فرت، هنرپیشۀ برتانوی، طوریکه توقع میرفت، جایزۀ بهترین هنرپیشه را در نقش یک پروفیسور همجنس باز در فلم "یک مرد مجرد" از خود ساخت. کارگردان فلم تام فارد است که فلم را از رمان کرستوفر ایشروود ساخته است.

کیزینا رپوپارت، برندۀ بهرتین هنرپیشۀ زن در فلم ایتالوی La doppia ora گردید.

فیت اکین، کارگردان جرمن، جایزۀ خصوصی هیت منصفه را از فلم کمیدی خود گرفت که در مورد مبارزات مالک یک رستورانت را به نمایش میگزارد که در یک وقت مشغول تجارت، رابطۀ از فاصلۀ دور و برادر مجرم خود میباشد.

XS
SM
MD
LG